Sekcie

Členovia Spoločnosti sa môžu združovať do sekcií podľa užších odborných záujmov, podľa územnej pôsobnosti alebo iných záujmov. Sekcie vznikajú registráciou uznesenia členov prípravného výboru o ustanovení sekcie na sekretariáte Spoločnosti. Členovia sekcie si volia výbor sekcie, ktorý tvorí predseda, podpredseda a členovia sekcie. Sekcie nemajú právnu subjektivitu.

SZKT má tri sekcie:

Pozrite si víťazné diela súťaže Záhrada, Park a Detail roka 2020

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up