O Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu na Slovensku vznikla v snahe o zvyšovanie kvality životného prostredia, rozširovanie odborných poznatkov a posilnenie spoločenského postavenia profesionálov odboru záhradná a krajinná tvorba. Je nezávislým, nepolitickým občianskym združením.

Náplňou našej činnosti je spolupráca s profesnými a záujmovými organizáciami na Slovensku i v zahraničí, usporadúvanie odborných podujatí a zájazdov, publikačná činnosť a spolupráca pri vydávaní časopisu Zahrada, park, krajina. Podieľame sa tiež na vytváraní legislatívnych opatrení a odborových noriem

Členom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, vykonávajúca niektorú činnosť z odboru záhradnej a krajinnej tvorby alebo príbuzných odborov, je s ňou profesne alebo profesionálne spätá, tento odbor študuje, alebo svoju aktívnu činnosť už ukončila.

Správna rada SZKT

Revízna komisia SZKT

Prihláste do 30.júna svoje dielo do súťaže Záhrada, park a detail roka 2024.

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up