O Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu na Slovensku vznikla v snahe o zvyšovanie kvality životného prostredia, rozširovanie odborných poznatkov a posilnenie spoločenského postavenia profesionálov odboru záhradná a krajinná tvorba. Je nezávislým, nepolitickým občianskym združením.

Náplňou našej činnosti je spolupráca s profesnými a záujmovými organizáciami na Slovensku i v zahraničí, usporadúvanie odborných podujatí a zájazdov, publikačná činnosť a spolupráca pri vydávaní časopisu Zahrada, park, krajina. Podieľame sa tiež na vytváraní legislatívnych opatrení a odborových noriem

Členom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, vykonávajúca niektorú činnosť z odboru záhradnej a krajinnej tvorby alebo príbuzných odborov, je s ňou profesne alebo profesionálne spätá, tento odbor študuje, alebo svoju aktívnu činnosť už ukončila.

Správna rada SZKT

Revízna komisia SZKT

Podporte SZKT dvomi percentami vašich daní

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up