Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, o.z. (ďalej len SZKT) so sídlom Tríbečská 1, 949 01 Nitra,
registrovaná v Registri obč. združení Ministerstva vnútra SR, reg. č.: VVS/1-900/90-9917 spracováva
osobné údaje v súlade s aktuálne účinným nariadením GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov
v znení neskorších predpisov v rozsahu nevyhnutnom k dosiahnutiu stanoveného
účelu po nevyhnutnú dobu vymedzenú podmienkami spracúvania alebo podľa právnych predpisov.

  • Osobné údaje – meno, priezvisko, číslo telefónu, adresa bydliska, e-mailová adresa bude SZKT spracovávať za účelom vystavenia účtovných dokladov, pri využívaní elektronickej komunikácie s Vami a na priamy marketing. Tieto údaje sú potrebné na poskytnutie našich služieb Vám, v poštovom styku s Vami, pri podávaní informácií o pripravovaných podujatiach a akciách.
  • Vaše osobné údaje neposkytneme tretej osobe s výnimkou zákonných povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy SR.
  • Osobné údaje budú spracovávané elektronicky a budú používané výhradne pre potrebu SZKT.
  • Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo udelený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, požadovať od nás informáciu, ako Vaše osobné údaje spracovávame, požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovávania osobných údajov, požadovať od nás vymazanie osobných údajov, vzniesť námietku ku spracovaniu osobných údajov.

Prihláste do 30.júna svoje dielo do súťaže Záhrada, park a detail roka 2024.

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up