Kontakt

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, o.z.
Association for Garden Design and Landscaping

Sídlo spoločnosti: Tríbečská 1, 949 01 Nitra
IČO: 31193749
DIČ: 2021668781
IBAN: SK63 3100 0000 0042 2013 1000 – Prima banka Slovensko a.s.
SZKT nie je platcom DPH

Spoločnosť je registrovaná v Registri obč. združení Ministerstva vnútra SR, reg. č.: VVS/1-900/90-9917

Ing. Mária Bihuňová, PhD. – predsedkyňa Správnej rady SZKT
+421 907 223 810
bihunova.maria@gmail.com

Ing. Libuše Murínová – kancelária SZKT
+421 905 398 073
kancelaria@szkt.sk

Ing. Denisa Lukáčová – kancelária SZKT
+421 918 903 334
kancelaria@szkt.sk

Prihláste do 30.júna svoje dielo do súťaže Záhrada, park a detail roka 2024.

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up