Botanická záhrada SPU v Nitre a Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu Vás pozývajú na odborný seminár s názvom: Obnova historickej krajinnej štruktúry teoreticky a prakticky

Termín: 9. február 2023 (štvrtok)

Miesto: Botanická záhrada SPU v Nitre, časť Ateliéry interiérovej zelene – učebňa. | MAPA

Lektor: Ing. Ľudovít Vašš

Program:

9:00 – 9:30 Registrácia účastníkov

9:30-11:30
BLOK I.
Komponovanie pôvodných ovocinárskych štruktúr – stromoradia a extenzívne ovocinárstvo ako jeden z pilierov udržateľného poľnohospodárstva a eliminácie vplyvov klimatickej zmeny v krajine (1 h)
Staré odrody ovocných drevín v záhradníckej praxi (1 h)


11:30-12:00 Prestávka na obed

12:00-14:00
BLOK II.
Terénne prednášky v ovocnom sade BZ SPU (2 h)


Organizačné informácie:

Prihlásenie: na seminár sa môžete prihlásiť najneskôr do štvrka 2. februára 2023 prostredníctvom online prihlášky NA TOMTO LINKU. Počet účastníkov je obmedzený, prihláste sa čo najskôr.

Cena: pre členov SZKT: 34 €; pre nečlenov SZKT: 45 €
V cene sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie, lektorné a občerstvenie počas prestávky. Obed si zabezpečuje každý účastník individuálne. Úhrada sa uskutoční na základe faktúry, ktorá bude prihláseným účastníkom zaslaná e-mailom.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na kancelaria@szkt.sk alebo na čísle +421 905 398 073Tešíme sa na vás!

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up