Darujte 2% z Vašich daní Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu. Ako na to?

Vážené kolegyne, kolegovia, sympatizanti, aj tohto roku môžete naše aktivity podporiť formou poukázania 2% z odvedených daní za rok 2021. Pokiaľ podávate daňové priznanie, vyplníte poukázanú sumu a údaje o prijímateľovi priamo v tlačive daňového priznania.

V prípade, že ste zamestnanec postupujte nasledovne:

  1. požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
    z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
  2. vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane.
  3. najneskôr do 30. apríla 2022 doručte formuláre (Potvrdenie o zaplatení dane + Vyhlásenie)
    daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

Viac informácií a tlačivá nájdete NA TOMTO LINKU, alebo na stránke FINANČNEJ SPRÁVY.


Údaje o Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu potrebné pre zadanie do tlačiva:

IČO: 31193749
PRÁVNA FORMA: občianske združenie
OBCHODNÉ MENO (NÁZOV): Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
SÍDLO: Tribečská 1, 949 01 Nitra


Vaše 2 % použijeme na propagáciu spoločnosti, šírenie odborných poznatkov v oblasti záhradnej a krajinnej tvorby, na organizáciu a propagáciu súťaže Záhrada, Park a Detail roka.

Ďakujeme!

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up