Do účinnosti vstupuje nová vyhláška k Zákonu o ochrane prírody a krajiny

Vyhláška má číslo 170/2021 Z. z. nahradila pôvodnú vyhlášku č. 24/2003 Z. z. , ktorou sa vykonáva
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Nová vyhláška nadobudla účinnosť 1. júna 2021 okrem § 21 a 23 a prílohy č. 18, ktoré nadobúdajú
účinnosť 1. septembra 2021 a § 45 ods. 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.

Upozorňujeme predovšetkým na zmeny v § 22 (pôvodne § 17) Podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a
udržiavaní drevín
, o podmienkach na vydávanie súhlasu na výrub drevín, o náležitostiach oznámenia
výrubu drevín
a spôsob vyznačovania výrubu drevín. Menia sa tiež prirážkové indexy k spoločenskej hodnote drevín.

Uvedené zmeny, ako aj celé znenie vyhlášky nájdete na NA TOMTO LINKU.

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up