Mesto Bratislava vyhlásilo verejné obstarávanie na pozíciu krajinný architekt.

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb projekčnej kancelárie pre vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie až po realizačný projekt, inžiniering, odborný autorský dohľad, vždy v rozsahu podľa konkrétneho zadania v dvoch častiach:

  • verejná zeleň
  • cestná zeleň

Poskytovanie služieb je predpokladané na obdobie 36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, resp. do vyčerpania finančných prostriedkov.

Podrobné info nájdete NA TOMTO LINKU, alebo v okne nižšie:

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up