Nové zloženie správnej rady SZKT

Správna rada zvolená vo voľbách na Valnom zhromaždení členov SZKT má nové zloženie

Správna rada zvolená vo voľbách na Valnom zhromaždení členov SZKT konanom dňa 12.2.2020 si na svojom prvom ustanovujúcom zasadnutí zvolila predsedu a podpredsedu správnej rady, členov a predsedu revíznej komsie.

Pre obdobie rokov 2020 – 2023 bude správna rada a revízna komisia pracovať v nasledovnom zložení:

Správna rada SZKT  

predseda SR: Ing. Zoltán Balko
podpredseda SR: Ing. Eugen Lipka
členovia SR:  Ing. Alica Beňová,   Ing. Mária Bihuňová,PhD.,  Ing. Gabriel Izsák, Ing. Eugen Guldan, PhD.,  Ing. Štefan Lančarič, PhD., Ing. Libuše Murínová, Ing. Mária Parráková

Revízna komisia
predsedníčka RK: Ing. Denisa Lukáčová 
členovia RK: Ing. Lucia Gáborová, Ing. Miroslav Horváth 

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up