Pozrite si program pripravený pre konferenciu Záhradnícke fórum 2023 + ONLINE PRIHLASOVANIE

Termín: 15. – 16. február 2023 (streda, štvrtok) od 9:00

Miesto: aula SPU v Nitre, Nitrianska synagóga

Program:

Streda 15. február 2023, aula SPU v Nitre

8:00 – 9:00 | Prezencia účastníkov

9:00 – 9:30 | Otvorenie konferencie | Ing. Zoltán Balko – predseda Správnej rady SZKT, doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.- rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity

9:30 – 10:10 | Kyslíková zóna v  Múzeu liptovskej dediny v Pribyline | Ing. arch. Ivan Jarina

10:10 – 10:50 | Slnečný park Dudince | Ing. Zoltán Balko

10:50 – 11:20 | Prestávka na kávu a občerstvenie

11:20 – 11:50 | Park Hliník v Nových Zámkoch | doc. Ing. Attila Tóth, PhD.

11:50 – 12:20 | Park  v Červenom Kostelci | Ing. Michal Marcinov

12:20 – 12:50 | Záhrada 136 | Ing. Eugen Guldan, PhD.

12:50 – 13:00 | Informácia Výboru pre krajinnú architektúru SKA | Ing. Eugen Guldan, PhD.

13:00 – 14:00 | Prestávka na obed

14:00 – 14:30 | Firemné prezentácie

14:30 – 15:00 | Robotizácia pri starostlivosti o trávnaté plochy verejných priestranstiev | prednáška generálneho partnera  Husqvarna Slovensko s.r.o., Juraj Szabo, projektový manažér

15:00 – 15:40 | Roční zkušenosti se standardy stromořadí v Praze | Ing. Karel Slanský, IPR Praha

15:40 – 16:20 | Praktické skúsenosti s výsadbou do prekoreniteľných buniek | Michal Zelenák, PROarbor s.r.o.

16:40 – 16:50 | Pozitívny vplyv aplikovania biouhlia do pôdy, biouhlové regeneračné a zúrodňovacie substráty | Ing. arch. Miroslav Marynčák, Ing. Richard Hanzlik, Zdroje zeme, a.s.

16:50 – 17:00 | Diskusia a ukončenie prvého dňa konferencie


Spoločenský večer, Nitrianska synagóga

18:00 – 23:30 | PROGRAM:

Čítanie a krst  knihy Pavla Chloubu Setkání v zahradách | číta Peter Rúfus

+ večera, tombola, degustácia vín, hudobná produkcia


Štvrtok 16. februára 2023, aula SPU v Nitre

9:00 | Otvorenie druhého dňa konferencie

9:00 – 9:30 | Ako pripraviť dobrý a kvalitný projekt financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ | Ing. Marián Mikula, MANOS CONSULTING, s.r.o

9:30 – 10:00 | SmartCities Klub | Mgr. Miloslav Jurík

10:00 – 10:30 | Ako postaviť tím a rozvíjať talenty | Ing. Miroslav Javor, PhD., Róbert Kohil

10:30 – 11:00 | Prestávka na kávu a občerstvenie

11:00 – 11:30 | Využitie ovocných drevín pri obnove alejí v krajine | Ing. Ľudovít Vašš

11:30 – 12:00 | Netradičné jedlé dreviny a využitie rodu ebenovník v záhradníckej praxi | Ing. Radoslav Kuruc, Botanická záhrada SPU Nitra

12:00 – 12:30 | Vegetačné strechy – európske trendy, certifikované materiály, referencie | Ing. Zuzana Beerová, AGRO CS

12:30 – 13:00 | Arboristický štandard – Rez krov (standard 5) a Výsadba stromov (standard 4) | Ing. Marcel Raček, PhD., FZKI SPU

13:00 – 13:30 | Záverečné zhrnutie, činnosť SZKT, diskusia , poďakovanie partnerom, prednášajúcim, účastníkom , organizátorom, ukončenie konferencie | Ing. Zoltán Balko


Organizačné informácie:

  • Prihláška: na akciu sa môžete prihlásiť najneskôr do 8. 2. 2022 prostredníctvom online prihlasovania
  • Počet účastníkov je obmedzený, prihláste sa čo najskôr.
  • Účastnícky poplatok: 55,-€ pre členov SZKT (platí aj pre členov českej SZKT), 75,-€ pre nečlenov, 35,-€ pre študentov V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie, občerstvenie počas prestávok oboch dní konferencie, 1x obed a 1x večera, sprievodný a spoločenský večerný program s živou hudbou a degustáciou vín. Úhrada poplatku sa uskutoční na základe faktúry, ktorá bude prihláseným účastníkom zaslaná mailom.
  • Storno podnienky: v prípade zrušenia účasti 24 hodín a menej pred zahájením akcie alebo neúčasť bez oznámenia o zrušení účasti bude účtovaný storno poplatok 100% z ceny. Neúčasť je potrebné oznámiť e-mailom na adresu kancelárie, rozhodujúci je dátum a čas prijatia oznámenia o zrušení účasti. Účastník za seba môže vyslať náhradníka.
  • Parkovanie: Využite prosím niektorú z možností parkovania v blízkom okolí, napr. parkovanie v OC Mlyny alebo v OC CENTRO Nitra.

Pre bližšie informácie sledujte náš web a Facebook, prípadne nás neváhajte kontaktovať na kancelaria@szkt.sk alebo na čísle +421 905 398 073


Podujatie je zaradené do Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov s počtom kreditov 10 (B).


Tešíme sa na vás!


Generálny partner:
Hlavní partneri:
Partneri:
Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up