Pozývame vás na exkurziu po najnovších realizáciách verejných priestorov so zeleňou pod názvom: Bratislavské zelené „quick-win“

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, Hlavné mesto SR BRATISLAVA a Magistrát hl. mesta SR Bratislava, odd. tvorby mestskej zelene Vás pozývajú na Bratislavské zelené „quick-win“ – exkurziu po najnovších realizáciách verejnej zelene a verejných priestorov so zeleňou v Bratislave.

Termín: 15. jún 2023 (štvrtok) od 9:00 do cca 16:00

Miesto stretnutia: 9:00, Bratislava, Autobusová stanica Nivy
Záver exkurzie: cca 16:00, Bratislava, Horský park

Program:

9:00 Zraz účastníkov pred budovou NIVY CENTRUM, vchod z ul. Mlynské Nivy situovaný bližšie smerom k budove VÚB. MAPA

9:00 – 11:50 Pešia tour širším centrom mesta:

ulice Nivy – Poľská : úprava cestných ostrovčekov, z nepriepustného asfaltového povrchu na extenzívny perenový záhon a rekonštrukcia chodníka s ohľadom na zlepšenie prekoreniteňých podmienok pre stromy uličného stromoradia.

vnútroblok Poľská Justičná: úprava vnútrobloku vo vlastníctve a správe hlavného mesta. Vznik komorného priestoru, ktorý ponúka tichú a bezpečnú zónu so zeleňou, ktorá bude slúžiť na stretávanie sa posedenie a pokojné trávenie času susedov.

parčík Záhradnícka Karadžičova : obnova verejného priestoru, úprava okolia fontány a  malého parčíka pri križovatke, z r.1973. Zelená plocha má charakter oddychového parku s vodným prvkom, pítkom, s prírodne pôsobiacim trvalkovým záhonom.

verejný priestor Krížna Karadžičova : obnova verejného priestoru pri križovatke. Prírodne pôsobiaci záhon, mlatový povrch chodníka.

Krížna ulica: osadenie mobilných vegetačných prvkov, stromy s podsadbou, mobiliár.

Blumentálska ulica: obojstranná cyklotrasa v pôvodnom trávnatom páse.

parčík pri Avione v Starom Meste: revitalizácia parčíka pripomínajúceho botanickú záhradu, založeného pred cca 90-mi rokmi.  Zachované, prevážne stálozelené dreviny, doplnené dosadbami a podrastom nižších rastlín, obnovený vodný prvok, chodníky.

ulice Blum.námestie – Radlinského – Štefanovičova : úprava cestných ostrovčekov, z nepriepustného asfaltového povrchu na extenzívny perenový záhon, stromy v parčíku.

ulica Mýtna NBS – budova Rozhlasu, plocha pred NBS: obojstranná úprava ulice, z nepriepustného asfaltového povrchu priepustná dlažba, aleja stromov, zmiešané záhony, mobiliár.

Námestie Slobody: jedna z najväčších práve prebiehajúcich rekonštrukcií verejného priestoru v hlavnom meste. V prvej, ukončenej fáze sa zrekonštruovala fontána Družba. V rámci druhej fázy  prebehne obnova námestia-úprava povrchov v okolí fontány, výsadba nových stromov a záhonov, doplnenie mobiliáru, výmena osvetlenia.

Hodžovo námestie: osadenie mobilných vegetačných prvkov, stromy s podsadbou, mobiliár, v priestore námestia aj priľahlých dopravných tepien.

cca 12:00 Presun autobusom na Kalváriu

12:10 – 13:10 Obed v reštaurácii Funus

13:15 – 14:15 Prüger-Wallnerova záhrada: donedávna skrytá a zanedbaná záhrada z konca 19.st v susedstve Horského parku. Obnova, ktorú rozbehli dobrovoľnícke aktivity a následne prevzal Magistrát. Záhrada, ktorá znovu ožila ako modelový príklad prírodnej záhrady s mokraďou, priestormi na oddych, hry či komunitnú záhradu so zásadami prírodného pestovania.

14:30 – 15:30 Horský park: Horský park patrí k najstarším verejným parkom v meste. Je jednou z najhodnotnejších prírodných lokalít takmer v centre mesta so štvrtým stupňom ochrany, reprezentuje originálne dielo krajinnej architektúry s jasným kompozičným zámerom.

cca 16:00 Ukončenie exkurzie a presun MHD späť do centra (autobusová, železničná stanica)


Organizačné informácie:

  • Prihláška: na exkurziu sa môžete prihlásiť najneskôr do 9.6.2023 prostredníctvom online prihlasovania NA TOMTO LINKU.
  • Počet účastníkov je obmedzený, prihláste sa čo najskôr.
  • Účastnícky poplatok: 23€ pre členov SZKT, 30€ pre nečlenov (úhrada poplatku sa uskutoční na základe faktúry, ktorá bude prihláseným účastníkom zaslaná emailom).
  • V cene sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie, dopravu MHD. Vzhľadom na blízkosti lokalít a problematické parkovanie v širšom centre mesta sa medzi jednotlivými miestami budeme presúvať MHD a pešo.

Bližšie informácie dostanú prihlásení účastníci cca 5 dní pred akciou, prípadne nás neváhajte kontaktovať na kancelaria@szkt.sk alebo na čísle +421 905 398 073

Odborný a organizačný garant: Ing. Zuzana Pšenáková, PhD., Ing. Denisa LukáčováTešíme sa na vás!

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up