Pozývame vás na seminár spojený s terénnou obhliadkou na tému Hubové choroby okrasných drevín

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu a Ústav ekológie lesa SAV v.v.i., Oddelenie fytopatológie a mykológie Vás pozývajú na seminár spojený s terénnou obhliadkou na tému: Hubové choroby okrasných drevín. Zoznámite sa s najdôležitejšími druhmi hubových ochorení, ktoré majú vplyv na zdravotný stav a prevádzkovú bezpečnosť drevín v mestskom prostredí.

Termín: 27. september 2022 (utorok) od 8:30

Prednášajúci: Mgr. Katarína Adamčíková, PhD. a Ing. Emília Ondrušková, PhD.

Program:
08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 11:00 prednášková časť
11:00 – 11:30 prestávka na občerstvenie
11:30 – 13:30 identifikácia chorôb, ukážky hubových ohorení v teréne


Organizačné informácie:

  • Miesto konania: Ústav ekológie lesa SAV v.v.i., Oddelenie fytopatológie a mykológie, Akademická 2, Nitra – MAPA
  • Prihláška: na seminár sa môžete prihlásiť najneskôr do 20. 9. 2022 prostredníctvom online prihlasovania NA TOMTO LINKU.
  • Počet účastníkov je obmedzený, prihláste sa čo najskôr.
  • Účastnícky poplatok: 34€ pre členov SZKT, 45€ pre nečlenov (úhrada poplatku sa uskutoční na základe faktúry, ktorá bude prihláseným účastníkom zaslaná emailom).
  • V cene sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie, lektorné a občerstvenie počas prestávky. Obed si zabezpečuje každý účastník individuálne.

Bližšie informácie dostanú prihlásení účastníci cca 5 dní pred akciou, prípadne nás neváhajte kontaktovať na kancelaria@szkt.sk alebo na čísle +421 905 398 073Tešíme sa na vás!

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up