Pozývame vás na zážitkový terénny seminár na tému: Škodcovia okrasných drevín

Termín: 1. jún 2021 (utorok) od 9:00

Prednášajúci: doc. Ing. Ján Kollár, PhD., entomológ, Katedra biotechniky zelene FZKI SPU v Nitre

Seminár sa uskutoční formou terénnej pochôdzky s ukážkami škodcov priamo v teréne, komentované budú symptómy poškodení a možné dopady na fyziologický stav drevín, ako aj možné spôsoby regulácie a prevencie.


Organizačné informácie:

  • Miesto konania: Nitriansky mestský park
  • Prihláška: na seminár sa môžete prihlásiť najneskôr do 27.5.2021 zaslaním vyplnenej prihlášky (NA STIAHNUTIE NA TOMTO LINKU) na emailovú adresu: kancelaria@szkt.sk
  • Počet účastníkov je obmedzený, prihláste sa čo najskôr.
  • Účastnícky poplatok: 18€ pre členov SZKT, 24€ pre nečlenov (úhrada poplatku sa uskutoční na základe faktúry, ktorá bude prihláseným účastníkom zaslaná po absolvovaní seminára)

Bližšie informácie dostanú prihlásení účastníci cca 5 dní pred akciou, prípadne nás neváhajte kontaktovať na kancelaria@szkt.sk alebo na čísle +421 905 398 073V prípade nepriaznivého počasia bude akcia preložená na náhradný termín.

Tešíme sa na vás!

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up