Prinášame stanovisko SZKT k diskusnej téme „Štrkové polia“

Milé kolegyne, kolegovia, priatelia, ďakujeme Vám za aktívnu diskusiu k Štrkovým plochám, ktoré sa objavujú vo verejných a súkromných priestoroch.

Štrk ako mulč

Úlohou mulču je predovšetkým obmedzovanie rastu burín a zabránenie odparovaniu vody z pôdy. Táto technológia však funguje len čiastočne, takže ilúzia bezúdržbovej výsadby je zavádzajúca a mylná. Navyše žiaden mulč nenahradí kvalitnú prípravu a odburinenie pôdy pred výsadbou. Aj mulčovať sa dá dobre aj nesprávne, čo dokazujú mnohé príklady z praxe. V podstate môžeme používať mulče organické a anorganické. Každý z druhov mulčov má svoje výhody aj nevýhody (netkaná textília resp. kombinácia textília + mulč je nevhodná a škodlivá!). Preto je dôležité poznať ich vlastnosti a rozdiely medzi nimi. Podstatou záhonov sú však rastliny v nich vysadené, mulč je len pomocný materiál. A preto založenie záhonov vyžaduje predovšetkým dobrú znalosť použitých rastlín, ich vlastností a pestovateľské nároky.

Aj štrk môže byť vhodným mulčovacím materiálom pre niektoré druhy rastlín, ktorým naopak organický mulč nevyhovuje a škodí. Pokiaľ je mulčovanie štrkom prevedené s jasným funkčným a estetickým zámerom, podložené dobrými znalosťami nárokov vysádzaných rastlín, pri dodržaní správnych technologických postupov založenia výsadby, má aj mulčovanie  štrkom v záhradnej a krajinárskej tvorbe svoje miesto.  

Diskutabilné je masívne použitie štrku a drveného kameniva v záhonoch rastlín, ktoré anorganický mulč vyslovene nevyžadujú a naopak organický mulč by bol prospešný. Dôsledkom je znehodnocovanie pôdy, prehrievanie prostredia a akumulácia tepla, problematická je obnoviteľnosť plochy zelene pri dožití výsadby.

Štrkové polia

To, k čomu smerovala  väčšina negatívnych reakcií v diskusii, je vytváranie štrkových polí namiesto plôch zelene. Verejné priestranstvá v mnohých mestách aj v dedinách, záhrady pri rodinných domoch zaplavilo masívne mulčovanie plôch štrkom a kamenivom so sporadicky vysadenými rastlinami, ktoré sú len doplnkom v tomto „výtvarnom“ stvárnení. Namiesto plôch udržiavanej zelene vznikajú v našich mestách  obrovské štrkové polia. Bohužiaľ tieto úpravy často postrádajú aj primeranú  estetickú úroveň. Podporované populárnymi mediálnymi reláciami, šíria sa ako epidémia v súkromných záhradách, často však aj v záhradách navrhovaných a realizovaných záhradníckymi firmami, o amatérskej ľudovej  tvorivosti ani nehovoriac. V mestách sa stali štrkové polia akousi „módnou záležitosťou“ a rozširujú sa ako nevhodné stereotypy bez súvislostí, vzťahu k prostrediu, hlbšieho významu a estetickej úrovne, zato ale so všetkými negatívnymi následkami opísanými v diskusných príspevkoch.  

Jedným z cieľov SZKT je šírenie odborných poznatkov, preto SZKT ako profesijná organizácia:

  • upozorní otvoreným listom tvorcov spomínaných televíznych relácií na nevhodnosť propagácie týchto (aj iných) nevhodných trendov,
  • v rámci osvety a informovanosti laickej i odbornej verejnosti vyvinieme aktivitu k uverejneniu odborných príspevkov v dostupných tlačových médiách,
  • našim zámerom je šíriť osvetu aj prostredníctvom organizácií ako je napr. Združenie miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska,
  • do programu akcií SZKT zahrnieme semináre zamerané na túto problematiku.

Zodpovednosť je však aj na každom z nás, kto pracujeme v odbore. Odmietnuť nevhodnú požiadavku investora by malo byť otázkou profesijnej hrdosti, tá však musí mať oporu vo vzdelaní, vedomostiach a znalostiach overených praxou. Laické, povrchné a nevhodné riešenia prestíž nášho odboru a stav nášho prostredia nezlepšia.

Problém je aj v tom, že v našom odbore pracuje veľa laikov; záhradníkom môže byť každý aj bez príslušného vzdelania. Poskytovanie služieb v záhradníctve, vykonávanie parkových, sadových  a záhradných úprav je zaradené medzi voľné živnosti. Nemali by tieto činnosti patriť medzi remeselné alebo viazané živnosti? Ale to už je otázka pre inú diskusiu…

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up