Registrácia profesionálnych prevádzkovateľov a pasová povinnosť

Aktuálne info k registrácii profesionálnych prevádzkovateľov a pasovej povinnosti zverejňuje UKSÚP na svojom webe formou prednášky.

Kolegyne, kolegovia, prednášku Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho na tému Registrácia profesionálnych prevádzkovateľov. Udeľovanie oprávnení vydávať rastlinné pasy nájdete na tomto odkaze:

Registrácia profesionálnych prevádzkovateľov. Udeľovanie oprávnení vydávať rastlinné pasy (prednáška)

Prednáška, ako aj ďalšie podrobné informácie, ktoré sa týkajú rastlinných pasov sú zverejnené na web stránke úradu na linku:

 https://www.uksup.sk/rastlinne-pasy

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up