SZKT a FZKI SPU v Nitre Vás pozývajú na odborný seminár Technológie a techniky rezu krov a živých plotov

Termín: 21. november 2023 (utorok)

Miesto: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, Tulipánová 7. | MAPA

Prednášajúci: 
Ing. Marcel Raček, PhD., Ústav krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre

Program:

8:00 – 8:30 Registrácia účastníkov
8:30-12:00 Prednášková časť
12:00-13:00 Prestávka na obed
13:00-15:30 Poobedňajší blok s prednáškovou časťou a praktikou ukážkou

Obsah seminára:

  • Biologické princípy rezu krov – tvorba výmladkov, štruktúra koruny, tvorba a umiestnenie kvetných púčikov.
  • Techniky a systém rezu krov – výchovné, udržiavacie a zmladzovacie rezy.
  • Techniky a princípy rezu živých plotov.
  • Praktické ukážky rezu krov a živých plotov.

Organizačné informácie:

Prihlásenie: Na seminár sa môžete prihlásiť najneskôr do 14.11.2023 prostredníctvom online prihlášky  NA TOMTO LINKU.  Počet účastníkov je obmedzený, prihláste sa čo najskôr.

Cena: pre členov SZKT: 36 €; pre nečlenov SZKT: 48 €
V cene sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie, lektorné a občerstvenie počas prestávky. Obed si zabezpečuje každý účastník individuálne. Úhrada sa uskutoční na základe faktúry, ktorá bude prihláseným účastníkom zaslaná e-mailom.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na kancelaria@szkt.sk alebo na čísle +421 905 398 073Tešíme sa na vás!

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up