SZKT, spoločne s Arborétom Mlyňany SAV vás pozývajú na odborný seminár Historické parky a záhrady

Termín: 8. december 2022 (štvrtok)

Miesto: Arborétum Mlyňany SAV, Vieska nad Žitavou | MAPA

Program:

8:30 Registrácia účastníkov
9:00 Otvorenie semináraIng. Zoltán Balko, predseda správnej rady SZKT

9:15-10:00
130 rokov zbierok Arboréta Mlyňany
Ing. Peter Hoťka, PhD.

10:00-10:45
Obnova Biskupskej záhrady v Spišskej Kapitule – archívny výskum ako prípravná dokumentácia obnovy
Mgr. et Mgr.  Vladimír Olejník, PhD.

10:45-11:30
Obnova Biskupskej záhrady v Spišskej Kapitule – projektová príprava a realizácia
Ing. arch. Magdaléna Janovská


11:30-12:30 prestávka na obed

12:30-13:15
Príprava obnovy kláštornej záhrady Kláštora kartuziánov v Červenom Kláštore
Akad. arch. Štefan Mitro a Ing. Rastislav Mochnacký

13:15-14:00
Proces obnovy Prüger-Wallnerovej záhrady v Bratislave
Ing. Tamara Reháčková, PhD.

14:00-14:45
Základná údržba zanedbaných drevinových a trávnatých porastov v historických parkoch chránených podľa zákona o ochrane prírody a zákona o pamiatkovej starostlivosti
Matej Štefunko, Tree Care s.r.o

14:45-15:00
Prezentácia interaktívnej edukačno-zážitkovej trasy  po náučných chodníkoch  Arboréta Mlyňany  pomocou mobilnej aplikácie
Ing. Jarmila Králová, PhD., Mgr. Imrich Jakab, PhD.


15:00 Prehliadka arboréta (v prípade priaznivého počasia) – Ing. Peter Hoťka, PhD.


Organizačné informácie:

Prihlásenie: Ďakujeme za váš záujem, kapacita podujatia JE NAPLNENÁ, ďalšie prihlasovanie už nie je možné..

Cena: pre členov SZKT: 28 €; pre nečlenov SZKT: 38 €; pre študentov: 14 €
V cene sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie, občerstvenie, obed

Bližšie informácie dostanú prihlásení účastníci cca 5 dní pred akciou, prípadne nás neváhajte kontaktovať na kancelaria@szkt.sk alebo na čísle +421 905 398 073


Anotácie prednášok:

Obnova Biskupskej záhrady v Spišskej Kapitule
Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník, PhD., Ing. arch. Magdaléna Janovská

Biskupská záhrada tvorí súčasť jedinečného areálu Biskupského paláca v Spišskej Kapitule, zapísanej v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V priebehu 20. stor. stratila úplne svoj pôvodný barokovo-klasicistický charakter okrasnej záhrady a plnila už len funkciu ovocného sadu. Návrh obnovy si stanovil cieľ udržať genius loci symbiózou jej meditačnej funkcie a sprístupnením pre verejnosť, a to osadením nových drevených prvkov záhradnej architektúry, prinavrátením pôvodnej dispozičnej, kompozičnej, ako aj porastovej štruktúry a obnovením pôvodných vstupov cez Hodinovú vežu a altánok v hradobnom múre. To všetko je umocnené scenériou kultúrnej krajiny pod Spišským hradom.

Príprava obnovy kláštornej záhrady Kláštora kartuziánov v Červenom Kláštore
Akad. arch. Štefan Mitro a Ing. Rastislav Mochnacký

Významnou časťou obnovy komplexu kláštora bude premena súčasného parku, ktorý je pred múrmi kláštora, do podoby pôvodnej historickej kláštornej záhrady z 18. storočia.

Proces obnovy Prüger-Wallnerovej záhrady v Bratislave
Ing. Tamara Reháčková, PhD.

Unikátna záhrada v Starom meste, ktorá v sebe nesie kus histórie, je po dlhom čase opäť otvorená pre verejnosť. Vznikla na konci 19. storočia, keď si majitelia známeho hotela Carlton Prüger-Wallnerovci postavili vilu na severnom konci Havlíčkovej ulice, ktorá stojí dodnes. Členitý terén v okolí vily premenili na okrasnú záhradu, časť pozemku slúžila ako úžitková záhrada. V južnej časti dodnes stoja skleníky a domček s. kotolňou. Záhrada bola niekoľko desaťročí bez údržby, čo sa podpísalo na jej vzhľade a kondícii. Teraz postupne obnovuje.

Základná údržba zanedbaných drevinových a trávnatých porastov v historických
parkoch chránených podľa zákona o ochrane prírody a zákona o pamiatkovej starostlivosti

Matej Štefunko Tree Care s.r.o

Na základe konkrétneho prípadu historického parku v Šalgočke, (Chránený areál Šalgočiansky park, so 4. stupňom ochrany) a čiastočne aj historického parku nv Hubiciach, (CHA Hubický park, so 4. stupňom ochrany) poukázať na možné riešenie danej problematiky odstraňovania prehustených náletových a inváznych drevín z trávnatých aj drevinových porastov z hľadiska legislatívy, (príslušné výnimky a povolenia) i technického riešenia a následnej údržby, ako základného predpokladu pre spracovanie dendrologického prieskumu a  projektovej dokumentácie sadových úprav na obnovu historického parku.Tešíme sa na vás!

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up