Dedinou roka 2023 je kysucká obec Korňa

Predurčili ju k tomu nielen prírodné zaujímavosti, ale aj aktivity, ktoré obec realizuje v rámci rozvoja cestovného ruchu.

Dedinou roka 2023 je kysucká obec Korňa

Tlačová správa – Banská Bystrica, 13. september 2023

Jedinečná poloha umocnená unikátnymi odľahlými osadami, mariánske pútnické miesto Živčáková, náučný chodník Bylinková lekáreň aj obecná včelnica. Kysucká obec Korňa sa právom stala Dedinou roka 2023. Predurčili ju k tomu nielen prírodné zaujímavosti, ale aj aktivity, ktoré obec realizuje v rámci rozvoja cestovného ruchu. Vyhlasovateľmi národného ocenenia Dedina roka sú od roku 2001 Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia.

O titul Dedina roka 2023 prejavilo záujem 12 výnimočných slovenských dedín, ktoré dosahujú úspechy v rozvoji starostlivosti o vidiek, sú konkurencieschopné, dokážu prinášať inovatívne riešenia do procesu starostlivosti o svoje prostredie a pritom nezabúdajú ani na vlastné tradície a rozmanitosť kultúry. Práve Korňa podľa národnej hodnotiacej komisie najkomplexnejšie spĺňa princípy a požiadavky hodnotených oblastí v rámci ocenenia Dedina roka 2023.


„Cestu k víťazstvu jej vytýčila unikátna poloha v CHKO Kysuce umocnená zachovaným osadovým osídlením, ktoré bolo inšpiráciou pre vznik marketingovej značky regionálnej organizácie cestovného ruchu Kysuce, kraj osád. O histórii a kultúre predkov obce Korňa hovorí Múr histórie postavený v jej centre aj Pamätný cintorín obetí hladomoru. Okrem toho sa miestni môžu pochváliť prírodnou zaujímavosťou, ktorou je Korniansky ropný prameň.

Zlatica Csontos Šimoňáková, manažérka ocenenia Dedina roka, MŽPSR

Okrem cestovného ruchu rozvíja Korňa aj spoluprácu s miestnymi spolkami a podnikateľskými subjektmi, pričom realizuje množstvo projektov zameraných na zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov obce, zvyšovanie kvality životného prostredia, prevenciu kriminality a odpadové hospodárstvo.


„Keď som našu dedinku do Dediny roka prihlásila a spolu s kolegyňami sme vyplnili prihlášku, naši obyvatelia o tom ani len netušili. V deň D, kedy nás navštívila hodnotiaca komisia, som bola prekvapená, ako sa naši obyvatelia na tento deň tešili a pripravovali. Ich priazeň, spolupatričnosť, ochota a súdržnosť ma uistili, že som urobila správny krok. Pre mňa sa stali víťazmi bez ohľadu na to, ako to dopadne,“ Marianna Bebčáková, starostka Korne,


Víťazná dedina bude 19. októbra hostiť návštevníkov slávnostného odovzdávania ocenení Dedina roka 2023. Okrem titulu Dedina roka 2023 udelila národná hodnotiaca komisia sedem ďalších ocenení:

  • Dedina ako hospodár: Veľké Ripňany, okres Topoľčany – „Za aktívne získavanie a využívanie finančných zdrojov z projektov pre neustále zvyšovanie kvality života obyvateľov obce.“
  • Dedina ako partner: Spišské Tomášovce, okres Spišská Nová Ves – „Za dlhoročné rozvíjanie medzinárodných, regionálnych a lokálnych partnerstiev s dôrazom na spoluprácu všetkých skupín obyvateľstva obce.“
  • Dedina ako maľovaná: Rakovo, okres Martin – „Za dlhodobé udržiavanie harmonického obrazu dediny pri obnove budov, verejných priestranstiev a pri tvorbe prvkov drobnej architektúry.“
  • Dedina ako klenotnica: Čičmany, okres Žilina – „Za citlivý a rešpektujúci prístup k zachovávaniu hmotného aj nehmotného kultúrneho dedičstva s odkazom pre budúce generácie.“
  • Cena generálneho partnera COOP Jednota Slovensko: Bzince pod Javorinou, okres Nové Mesto nad Váhom – „Za všestranný a komplexný rozvoj obce, intenzívnu spoluprácu na všetkých úrovniach a zachovávanie odkazu Ľudmily Podjavorinskej.“
  • Cena Ministerstva životného prostredia SR: Necpaly, okres Martin – „Za existenciu a udržiavanie unikátnych prírodných zdrojov a výnimočný prístup k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie.“
  • Mimoriadna cena Národnej hodnotiacej komisie: Benkovce, okres Vranov nad Topľou – „Za ekonomické ozdravovanie obce a príkladný komunitný život jej obyvateľov.“

Všetky ocenené obce získavajú od generálneho partnera Dediny roka, ktorým je spotrebné družstvo COOP Jednota Slovensko, viazané finančné prostriedky na projekty pre ďalší rozvoj obce a vecné ceny od vyhlasovateľov a partnerov Dediny roka. Laureát ocenenia, teda obec Korňa, si zároveň zabezpečila miestenku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny 2024. Spolu s ňou sa však na európskej úrovni predstaví aj obec Čičmany. „Je to malá, no jedinečná obec, ktorá má šancu uspieť v novovznikajúcej kategórii súťaže na Európskej cene. Už v minulosti sa o tom v rámci Dediny roka diskutovalo – ak nájdeme okrem víťaza aj obec, ktorá síce nespĺňa podmienku komplexnosti, ale bude výnimočná, posunieme ďalej aj tú. Teraz sa to stalo, našli sme ju,“ uzavrel Matej Kerestúr, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia pri návšteve Korne.


Dedina roka zdôrazňuje tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, poukazuje na snahu slovenských dedín priblížiť sa rozvoju obcí na európskej úrovni so zachovaním tváre a duše slovenskej dediny. Partnermi Dediny roka sú Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Združenie miest a obcí Slovenska, Spolok pre obnovu dediny, Národné osvetové centrum, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, Vidiecky parlament na Slovensku a samosprávne kraje.

Vyhlasovateľom súťaže Dedina roka je Ministerstvo životného prostredia, Slovenská agentúra životného
prostredia
, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska. Generálnym partnerom
je COOP Jednota Slovensko, s. d..

Ďalšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.dedinaroka.skwww.sazp.sk.

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up