Podporte SZKT 2% z vašich daní

Vážené kolegyne, kolegovia, sympatizanti! Naša Spoločnosť sa tento rok opätovne uchádza o Vašu podporu v podobe 2%  z dane z príjmu.

Ako postupovať ?

Ak podávate daňové priznanie (fyzické osoby, právnické osoby):
Priamo v daňovom priznaní za rok 2022 je uvedený odsek “Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov”, kde môžete vpísať informácie o vybranom prijímateľovi.

Ak ročné zúčtovanie dane za Vás vykoná Váš zamestnávateľ:
1. Požiadate zamestnávateľa, aby Vám vyplnil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
2. Vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%  zaplatenej dane. Predpripravené tlačivo si môžete stiahnuť NA TOMTO LINKU.
3. Obidve tlačivá zašlete alebo odnesiete na daňový úrad príslušný podľa Vášho trvalého bydliska do 30. apríla 2023

Všetky potrebné informácie nájdete na www.rozhodni.sk

Údaje o spoločnosti:
Obchodné meno (názov):  Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Tribečská 1, 949 01 Nitra       
IČO: 31193749

Vaše 2 % použijeme na propagáciu Spoločnosti, šírenie odborných poznatkov v oblasti záhradnej a krajinnej tvorby prostredníctvom vzdelávania, organizácie seminárov, konferencií, výstav a na organizačné zabezpečenie priebehu  súťaže Záhrada, Park a Detail roka

Ďakujeme !

PREDĹŽENÉ! Prihláste dielo do súťaže Záhrada, park a detail roka 2023

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up