Mesto Prešov hľadá uchádzačov na pozíciu krajinný architekt

Mesto Prešov, Mestský úrad Prešov, odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby hľadá vhodných uchádzačov na pozíciu krajinný architekt.

Mesto Prešov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: odborný referent na referáte územného rozvoja a architektúry mesta, odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby. Pozícia je na dobu určitú 1 rok.

Kvalifikačné predpoklady sú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odboroch krajinárstvo, krajinná a záhradná architektúra, krajinné plánovanie, krajinné inžinierstvo, záhradníctvo,
parkové a krajinné úpravy a pod.

Viac informácii na webe mesta Prešov.

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up