Možnosť darovať 2% vašich daní na činnosť SZKT

Vážené kolegyne, kolegovia, aj tohto roku môžete naše aktivity podporiť formou poukázania 2% z odvedených daní za rok 2020.

Pokiaľ podávate daňové priznanie, vyplníte poukázanú sumu  a údaje o prijímateľovi priamo v  tlačive daňového priznania.

V prípade, že ste zamestnanec postupujte nasledovne:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daňz príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane.  (Na stiahnutie: Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane.)
  3. Najneskôr do 30. apríla 2021 doručte vyplnené formuláre (Potvrdenie o zaplatení dane + Vyhlásenie) daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

Vaše 2 % použijeme na propagáciu Spoločnosti, šírenie odborných poznatkov v oblasti záhradnej a krajinnej tvorby, na organizáciu a propagáciu súťaže Záhrada, Park a Detail roka.

Ďakujeme.

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu.

Údaje o Spoločnosti:

IČO: 31193749

PRÁVNA FORMA: občianske združenie

OBCHODNÉ MENO (NÁZOV): Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu

SÍDLO: Tribečská 1, 949 01 Nitra

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up