Pozývame vás na odbornú exkurziu Bratislava – súčasná krajinno-architektonická tvorba s komentovanými prehliadkami vybraných diel

Termín: 14. jún 2022 (utorok) od 9:00 do cca 16:00

Miesto stretnutia: 9:00, Nivy Centrum v Bratislave, átrium na 2. poschodí
Záver exkurzie: cca 16:00, Park Jama v Bratislave

Program:

Nivy Centrum
– komentovaná prehliadka zelenej strechy – bežecká dráha, zóny na cvičenie, detské ihriská, komunitná záhrada, miesto na grilovanie a piknik. Zelená fasáda a sadové úpravy na teréne naokolo.
– sprevádza autor Ing. Peter Pasečný, 2ka s.r.o.

Twin City a Sky Park
– individuálna prehliadka susediacich realizácií – variabilný priestor strešných záhrad medzi administratívnymi a rezidenčnými budovami. Zelené plochy s charakterom parku s ihriskom,
vodnými prvkami, amfiteátrom, s ovocným sadom, s prírodne pôsobiacimi trvalkovými záhonmi. Súčasťou rezidencií SKY PARK je historická Jurkovičova tepláreň.
– autor: Záhradno-architektonický ateliér 3trees

Rezidencia Stein
– presun MHD k RESIDENCII STEIN – komentovaná prehliadka riešenia verejných plôch. Zlepšenie peších väzieb v území a zväčšenie zelených plôch. Zelený vnútroblok pre obyvateľov rezidenčnej časti .
– sprevádza Ing. Eugen Guldan, PhD., GuldanArchitects, s.r.o.

Blumental Offices
– peší presun k BLUMENTAL OFFICES – individuálna prehliadka riešenia drobnej architektúry a
zelene námestia M. Korvína, zelený vnútroblok pre obyvateľov rezidenčnej časti.

Urban Residence, Park pri Filiálke a Rezidencie Pri Mýte
– presun MHD k obytnému súboru a komentovaná prehliadka riešenia krajinno-architektonických úprav
– sprevádza Ing. Ján Augustín, Atelier Divo, s.r.o.
– nasleduje individuálna prehliadka susediacich realizácií Park Pri FILIÁLKE a Rezidencie PRI MÝTE.

  • Peší presun cez brownfield Filiálka do Parku Jama, obed v bistre Jama s výhľadom na park.

Park Jama
– komentovaná prehliadka mestského parku, ktorý je z časti reminiscenciou na pôvodný cykloštadión. Horná úroveň parku – mestský parter, spodná úroveň – kľudový priestor.
– sprevádza Ing. Eugen Lipka, LIPKA – ZÁHRADNÁ ARCHITKTÚRA s.r.o.

  • Ukončenie exkurzie cca o 16:00, podľa potreby spoločný presun na NIVY CENTRUM.

Organizačné informácie:

  • Kapacita exkurzie je už naplnená. ĎAKUJEME ZA VÁŠ ZÁUJEM!

Bližšie informácie dostanú prihlásení účastníci cca 5 dní pred akciou, prípadne nás neváhajte kontaktovať na kancelaria@szkt.sk alebo na čísle +421 905 398 073


SZKT Exkurzia Bratislava

Tešíme sa na vás!

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up