Pozývame vás na terénny seminár na tému: Určovanie drevín v bezlistom stave

Termín: 23. február 2022 (streda) od 9:00

Prednášajúci: doc. Ing. Ján Kollár, PhD., Ústav krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre

  • seminár sa uskutoční formou terénnej pochôdzky
  • program seminára je zameraný na praktické určovanie druhov drevín na základe rastových charakteristík a základných determinačných znakov
  • cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s problematikou určovania predovšetkým listnatých opadavých drevín v bezlistom stave, prípadne aj druhov drevín ihličnatých

Organizačné informácie:

  • Miesto konania: Nitriansky mestský park
  • Prihláška: na seminár sa môžete prihlásiť najneskôr do 16. 2. 2022 prostredníctvom online prihlasovania NA TOMTO LINKU.
  • Počet účastníkov je obmedzený, prihláste sa čo najskôr.
  • Účastnícky poplatok: 34€ pre členov SZKT, 45€ pre nečlenov (úhrada poplatku sa uskutoční na základe faktúry, ktorá bude prihláseným účastníkom zaslaná emailom).
  • V cene sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie, lektorné a občerstvenie počas prestávky. Obed si zabezpečuje každý účastník individuálne.

Bližšie informácie dostanú prihlásení účastníci cca 5 dní pred akciou, prípadne nás neváhajte kontaktovať na kancelaria@szkt.sk alebo na čísle +421 905 398 073V prípade nepriaznivého počasia bude akcia preložená na náhradný termín.

Tešíme sa na vás!

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up