Usmernenie k vydávaniu rastlinných pasov

Vydávanie rastlinných pasov pre záhradné centrá, záhradníctva a predajne s rastlinami prebieha podľa nového metodického pokynu.

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up