SZKT a FZKI SPU v Nitre Vás pozývajú na odborný seminár Hodnotenie zdravotného stavu, stability a prevádzkovej bezpečnosti stromov

Termín: 30. marec 2023 (štvrtok)

Miesto: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, Tulipánová 7. | MAPA

Prednášajúci: 
Ing. Marcel Raček, PhD., Ústav krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre
Ing. Radovan Ostrovský, PhD., Mgr. Marek Kobza, PhD., Ústav ekológie lesa SAV,
Oddelenie patológie a mykológie rastlín, Nitra – praktická ukážka prístrojových metód

Program:

8:00 – 8:30 Registrácia účastníkov
8:30-12:00 Prednášková časť
12:00-13:00 Prestávka na obed
13:00-14:00 Poobedňajší blok s prednáškovou časťou a praktikou ukážkou prístrojových
metód hodnotenia stability stromov

Obsah seminára:

  • Identifikácia a vyhodnotenie najvýznamnejších zmien v zdravotnom stave a stabilite stromov a aplikácia stabilizačných zásahov.
  • Ukazovatele zmien v biologickom veku stromov a ich vplyv na stabilitu stromov.
  • Metódy bezpečnostnej analýzy stromov a možnosti ich využitia pri stanovení prevádzkového rizika.
  • Prístrojové metódy používané pri hodnotení stavu stromov a interpretácia získaných výsledkov.

Organizačné informácie:

Prihlásenie: Kapacita termínu je už naplnená. Ak máte o seminár záujem, kontaktujte nás na e-mail adrese kancelaria@szkt.sk. V prípade viacerých záujemcov, ktorí sa už nestihli prihlásiť, a po  dohode s lektormi, naplánujeme opakovanie seminára.

Cena: pre členov SZKT: 36 €; pre nečlenov SZKT: 48 €
V cene sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie, lektorné a občerstvenie počas prestávky. Obed si zabezpečuje každý účastník individuálne. Úhrada sa uskutoční na základe faktúry, ktorá bude prihláseným účastníkom zaslaná e-mailom.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na kancelaria@szkt.sk alebo na čísle +421 905 398 073Tešíme sa na vás!

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up