Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu a FZKI SPU v Nitre vás pozývajú na odborný seminár na tému Výsadba drevín

Termín: 23. máj 2024 (štvrtok) od 8:00

Miesto konania: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra | MAPA

Lektor: Ing. Marcel Raček, PhD., pracovník Ústavu krajinnej architektúry na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre. Dlhodobo sa venuje zakladaniu a údržbe zelene a metódam hodnotenia a oceňovania drevín. V uvedených oblastiach má vlastnú prax, je registrovaný ako znalec v odvetví Dendrológia.

Obsah seminára:

  • Parametre kvality stromov a krov vysádzaných v urbanizovanom prostredí a v krajine. 
  • Riziká poškodenia drevín pri transporte a uskladnení pred výsadbou. 
  • Príprava prostredia pred výsadbou stromov a krov. 
  • Metódy a postupy pri výsadbe drevín v závislosti od ich typu, kvality a rozmerov. 
  • Význam a spôsoby kotvenia stromov. 
  • Starostlivosť o dreviny po výsadbe (režim zavlažovania a objem zavlažovacích dávok, výchovné rezy a ďalšie postupy pri následnej starostlivosti)

Časový program:

8:00 – 8:30 registrácia účastníkov
8:30 – 12:00 prednášková časť
12:00 – 13:00 prestávka na obed
13:00 – 15:30 poobedňajší blok – prednášky a praktické ukážky


Organizačné informácie:

  • Prihláška: na seminár sa môžete prihlásiť najneskôr do 17.5.2024 prostredníctvom online prihlasovania NA TOMTO LINKU.
  • Účastnícky poplatok: 42€ pre členov SZKT, 57€ pre nečlenov, 25€ pre študentov. Úhrada poplatku sa uskutoční na základe faktúry, ktorá bude prihláseným účastníkom zaslaná mailom.
  • V cene sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie, lektorné a občerstvenie počas prestávky. Obed  si zabezpečuje každý účastník individuálne.
  • Počet účastníkov je obmedzený, prihláste sa čo najskôr.

Bližšie informácie dostanú prihlásení účastníci cca 5 dní pred akciou, prípadne nás neváhajte kontaktovať na kancelaria@szkt.sk.Tešíme sa na vás!

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up