SZKT a FZKI SPU v Nitre vás pozývajú na seminár s názvom Aplikácia systémov modrozelenej infraštruktúry v podmienkach mestského prostredia

Termín: 29. apríl 2024 (pondelok)

Miesto: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU, Tulipánová 7, Nitra | MAPA

Prednášajúci:

MSc. Martin Vysoký – krajinný architekt s viac ako desaťročnou špecializáciou na modrozelenú infraštruktúru.  Pôsobí v švédskej spoločnosti Edge v Malmö, kde sa venuje tvorbe verejných priestranstiev  a projektovaniu systémov modrozelenošedej infraštruktúry. V posledných rokoch rozšíril svoje pôsobenie aj do Českej republiky, kde sa venuje voľnej konzultačnej činnosti.
Ing. Vilém Řiháček – vyštudovaný krajinný inžinier na MENDELU v Brně, projektant vodných stavieb a stavieb krajinného inžinierstva zo špecializáciou na protieróznu ochranu a ochranu pred povodňami, člen ČKAIT. Spoluzakladateľ firmy Cirkus C (Biouhlírna, s.r.o.), ktorý sa špecializuje na výrobu, výskum a praktické aplikácie biouhlu. Cirkus C je součásťou medzinárodnej platformy V4 Biochar Platform.

Obsah:

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi a riešeniami výsadby zelene v kombinácii s prvkami hospodárenia s dažďovou vodou s využitím tzv. Švédskych systémov, ktoré sú v súčasnosti najpokrokovejším prístupom integrovanej výsadby stromov a hospodárenia s dažďovými vodami v mestách.

 • Stockholmský systém pre výsadbu stromov a  BGG systémy pre hospodárenie s dažďovou vodou vo výsadbovom priestore pre stromy 
 • požiadavky na jednotlivé komponenty a materiály súvrstvia v procese  tvorby funkcie prekoreniteľného priestoru, zadržiavanie a čistenie dažďovej  vody a nosné funkcie pre dopravné zaťaženie
 • Biouhoľ – jeho vlastnosti a spôsoby použitia v systémoch MZI pri uplatnení štrukturálnych a štrkových substrátov a otvorenej  podkladovej  vrstvy
 • požiadavky na tvorbu, dimenzovanie, údržbu a prevádzku týchto systémov
 • príklady a skúsenosti z konkrétnych realizácií 
 • priestor pre otázky a výmenu skúseností


Časový harmonogram:

 • 09:00 – 09:30 prezencia účastníkov
 • 10:00 – 11:00 I. prednáškový blok 
 • 11:00 – 12:00 II. prednáškový blok 
 • 12:00 – 13:00 prestávka na obed
 • 13:00 – 14:00 III. prednáškový blok
 • 14:00 – 15:00 IV. prednáškový blok, diskusia

Organizačné informácie:

Prihláška: na seminár sa môžete prihlásiť najneskôr do 22. apríla 2024 prostredníctvom online prihlášky NA TOMTO LINKU. Počet účastníkov je obmedzený, prihláste sa čo najskôr.

Cena: pre členov SZKT: 50 €; pre nečlenov SZKT: 68 €; pre študentov: 25 €
V cene sú zahrnuté náklady na lektorné,  organizačné zabezpečenie, prenájom priestorov, občerstvenie počas prestávky, obed si zabezpečuje každý účastník individuálne.

Bližšie informácie dostanú prihlásení účastníci cca 5 dní pred akciou, prípadne nás neváhajte kontaktovať na kancelaria@szkt.sk alebo na čísle +421 905 398 073 alebo +421 918 903 334

Tešíme sa na vás!

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up