SZKT a Botanická záhrada SPU v Nitre vás pozývajú na odborný seminár s názvom Budúcnosť trvalkových záhonov

Termín: 21. máj 2024 (utorok) od 8:00

Miesto konania: Botanická záhrada SPU v Nitre, časť Ateliéry interiérovej zelene – učebňa, poobede Park BZ, Areál SPU | KADIAĽ K NÁM? | MAPA

Lektor: Ing. Adam Baroš, pracovník  Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice

Program a obsah seminára:

1. Sortiment TZ, jeho špecifiká, životná stratégia a premeny v čase
2. Údržba trvalkových záhonov
3. Rekonštrukcia trvalkových záhonov

8:00 – 8:30 registrácia účastníkov
8:30 – 12:00 teoretický blok prednášok
12:00 – 13:00 prestávka na obed
13:00 – 14:30 komentovaná prednáška v exteriéri
14:30 – 15:00 diskusia


Organizačné informácie:

  • Prihláška: na seminár sa môžete prihlásiť najneskôr do 14.5.2024 prostredníctvom online prihlasovania NA TOMTO LINKU.
  • Účastnícky poplatok: 55€ pre členov SZKT, 75€ pre nečlenov, 33€ pre študentov (úhrada poplatku sa uskutoční na základe faktúry, ktorá bude prihláseným účastníkom zaslaná mailom)
  • V cene sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie, lektorné a občerstvenie počas prestávky a obed v jedálni zamestnancov SPU.

Bližšie informácie dostanú prihlásení účastníci cca 5 dní pred akciou, prípadne nás neváhajte kontaktovať na kancelaria@szkt.sk.Tešíme sa na vás!

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up