Správna rada SZKT Vás pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 18. mája 2022 + ZÁPISNICA

! – Aktualizované 6.6.2022 – !

NA TOMTO LINKU si môžete stiahnuť zápisnicu z valného zhromaždenia


Správna rada SZKT zvoláva valné zhromaždenie členov Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 18. mája 2022 o 15:30 v zasadačke Mestského úradu v Nitre.

PROGRAM:

 1. Otvorenie Valného zhromaždenia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba členov návrhovej komisie
 4. Schválenie programu Valného zhromaždenia
 5. Správa o činnosti SZKT za roky 2020 – 2021
 6. Správa o hospodárení SZKT za roky 2020 – 2021
 7. Správa revíznej komisie za roky 2020 – 2021
 8. Novelizácia stanov SZKT (návrh stanov NA TOMTO LINKU)
 9. Návrh na zvýšenie členských príspevkov od roku 2023
 10. Diskusia k predneseným správam
 11. Správa návrhovej komisie – návrh, schválenie uznesení
 12. Záver

Správu s bodom 8. a 9. su môžete stiahnuť NA TOMTO LINKU.

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up