Srdečne a úprimne ďakujeme za vašu aktívnu účasť na podujatí Záhradnícke fórum 2023

Vážení kolegovia, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu Vám touto cestou úprimne ďakuje
za Vašu aktívnu účasť na Záhradníckom Fóre 2023 konanom 15. a 16. februára 2023
v Nitre. Podujatie Záhradnícke fórum vytvára širokú platformu a priestor na výmenu skúseností, názorov a stretávanie sa záhradníkov, realizátorov, projektantov, zástupcov samospráv a štátnej správy, študentov… Preto Vám ďakujeme za Vašu účasť, prispela k zdarnému priebehu podujatia.

Zároveň prijmite prosím naše ospravedlnenie za znížený komfort priestorov tohtoročného Záhradníckeho Fóra. Reprezentačné priestory SPU v Nitre – aula a vestibul pod aulou sú pre Záhradnícke Fórum plne vyhovujúce a sú na vysokej reprezentačnej úrovni. Vysoko si vážime spoluprácu univerzity a ústretovosť jej vedenia najmä pani rektorky Doc. Ing. Halászovej, PhD. Problém so zimou v aule a najmä vestibule pod aulou z technických dôvodov nebolo v možnostiach organizátora urýchlene vyriešiť. Po tejto skúsenosti pri príprave prípadného ďalšieho podujatia v týchto priestoroch zabezpečíme v predstihu opatrenia na dosiahnutie vhodnej teploty.

Galéria z podujatia Záhradnícke fórum 2023

Ďakujeme Vám tiež za Vaše názory a pripomienky zaslané v ankete o priebehu Záhradníckeho Fóra. Budú nám slúžiť na zvýšenie kvality podujatia v nasledujúcich ročníkoch. Veríme, že úspešný priebeh Záhradníckeho Fóra 2023 spolu so zvýšením komfortu priestorov bude dôvodom pre vašu opätovnú účasť na tomto podujatí.

Želáme Vám všetko dobré a tešíme sa na Vašu účasť na ďalších akciách Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu.

S úctou, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu.

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up