SZKT vás pozýva na odborný seminár s názvom Mikrobiota, zameraný na zlepšenie kvality pôdy

Termín: 26. jún 2024 (streda) od 8:00

Miesto konania: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra | MAPA

Lektor: Timotej Szabo, Nesur.org, organický roľník. Pestovateľ a remeselný výrobca koreninovej papriky. Milovník kompostovania. Chovateľ pôdnych mikroorganizmov.

Obsah seminára:

Seminár je pre každého kto ma záujem o nové informácie a metódy pre udržateľné pestovanie a ozdravenie pôdy. Budeme hovoriť o pôdnej mikrobiote a jej dôležitosti, funkcii a vplyve na rastliny. Dozviete sa čo všetko pôda obsahuje. Položíme si otázky existujú „zlé“ mikroorganizmy? Ako vplýva sukcesia na rast a vývoj rastlín. Prečo je dobrá hubová rozmanitosť v pôde. Čo sú lesné mikroorganizmy? Načo sú dobré a ako nám vedia pomôcť. Povieme si o jednoduchých pôdnych skúškach a analýzach. Na príkladoch z praxe si ukážeme možné ozdravné postupy.

Časový program:

8:30 – 9:00 registrácia účastníkov
9:00 – 12:00 prvý blok prednášok o pôde ako superorganizme
12:00 – 13:00 prestávka na obed
13:00 – 15:30 druhý blok prednášok, praktické rady do praxe, prvá pomoc pri zdevastovanej pôde
15:00 – 16:00 diskusia a problémy z praxe


Organizačné informácie:

  • Prihláška: na seminár sa môžete prihlásiť najneskôr do 21.6.2024 prostredníctvom online prihlasovania NA TOMTO LINKU.
  • Účastnícky poplatok: 58€ pre členov SZKT.sk a SZKT.cz, 75€ pre nečlenov, 20€ pre študentov FZKI. Úhrada poplatku sa uskutoční na základe faktúry, ktorá bude prihláseným účastníkom zaslaná mailom.
  • V cene sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie, lektorné a občerstvenie počas prestávky. Obed  si zabezpečuje každý účastník individuálne.
  • Počet účastníkov je obmedzený, prihláste sa čo najskôr.

Bližšie informácie dostanú prihlásení účastníci cca 3 dni pred akciou, prípadne nás neváhajte kontaktovať na kancelaria@szkt.sk.Tešíme sa na vás!

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up