Vychádza nový Arboristický štandard 6 – Starostlivosť o dreviny okolo verejnej technickej infraštruktúry

V decembri 2021 vyšiel ďalší arboristický štandard – Arboristický štandard 6 – Starostlivosť o dreviny okolo verejnej technickej infraštruktúry.

Štandard definuje rozsah a techniku zásahov na drevinách z dôvodu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky verejnej technickej infraštruktúry v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Popisuje tiež rozsah možných zásahov na drevinách tak, aby nedošlo k nedovolenému zásahu do drevín rastúcich mimo lesa v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Štandard si môžete stiahnuť z webu Vydavateľstva SPU v sekcii PRÍLOHY alebo priamo ako pdf dokument na TOMTO LINKU.

Spolu s ostatnými arboristickými štandardmi ho nájdete aj tu na našom webe v sekcii NA STIAHNUTIE.

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up