Vychádza nový Arboristický štandard 7 – Úprava podmienok pre rast drevín v urbanizovanom prostredí

Práve vyšiel ďalší arboristický štandard – Arboristický štandard 7 – Úprava podmienok pre rast drevín v urbanizovanom prostredí.

Štandard definuje zásahy do stanovištných podmienok drevín rastúcich mimo lesa z dôvodu optimalizácie podmienok ich rastu. Venuje sa výlučne hodnoteniu aktuálneho stavu a manažmentu podmienok pôdneho prostredia. V štandarde nie sú zahrnuté: plošné rekultivácie územia, veľkoplošné úpravy pozemkov (napr. po ťažbe), úprava podmienok pri špecifických technológiách pestovania drevín, akými sú vegetačné nádoby, strešné záhrady, vertikálne systémy a pod.

Štandard si môžete stiahnuť z webu Vydavateľstva SPU alebo priamo ako pdf dokument na TOMTO LINKU.

Spolu s ostatnými arboristickými štandardmi ho nájdete aj tu na našom webe v sekcii NA STIAHNUTIE.

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up