Záhradnícka fakulta MENDELU pozýva členov a priaznivcov SZKT na študentské semináre Ústavu biotechniky zelene.

Semináře na vybraná témata krajinářské architektury jsou připravovány samotnými studenty, pod vedením odborných garantů a expertních poradců. Účast na seminářích je zdarma, probíhá on-line v prostředí Teams.

Na Zahradnické fakultě MENDELU v Lednici probíhá tradičně v rámci výuky letního semestru seminář studentů zaměřený na vybraná témata krajinářské architektury. Tento seminář je specifický tím, že témata si volí studenti sami. Studenti si připraví pod vedením garanta svoji přednášku na základě zpracované rešerše. O tomto tématu se následně diskutuje, někdy ještě za přítomnosti přizvaného experta. Letošní témata jsou uvedena níže.

Na základě dohody se SZKT, nabízíme účast na této akci ZDARMA všem zájemcům, členům i příznivcům SZKT. Seminář proběhne přes MS Teams.


1. Použití mechů v krajinářské architektuře

Termín: 7. apríl 2021 od 18:00

Tím študentov: Čmelíková Magdaléna, Bc., Balcaříková Barbora, Bc., Vostalová Markéta, Bc.
Garant: doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Expert: Ing. Eduard Chvosta

LINK PRE PRIPOJENIE TU (MS Teams)


2. Včelaření – podpora s ohledem na vegetační prvky, péči a výběr taxonů

Termín: 7. apríl 2021 od 19:30

Tím študentov: Řezanina Zdeněk, Bc., Fogadová Denisa, Bc., Legátová Alena, Bc.
Garant: Ing. Jana Drochýtková
Expert: Ing. Marian Solčanský

LINK PRE PRIPOJENIE TU (MS Teams)


3. Řez ovocných dřevin v podmínkách rodinné zahrady

Termín: 14. apríl 2021 od 18:00

Tím študentov: Filip Antonín, Bc., Jakubcová Adéla, Bc., Gažová Anna, Bc.
Garant: Ing. Pavel Bulíř, Ph.D.
Expert: Ing. Stanislav Boček, Ph.D.

LINK PRE PRIPOJENIE TU (MS Teams)


4. Méně známé ovocné druhy a jejich uplatnění v ZaKA

Termín: 14. apríl 2021 od 19:30

Tím študentov: Kovařík Lukáš, Bc., Valentová Adéla, Bc., Zilayová Růžena, Bc.
Garant: prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
Expert: Ing. Ivo Ondráček, Ph.D.

LINK PRE PRIPOJENIE TU (MS Teams)


5. Naturalistický design – „divoký styl výsadeb“

Termín: 21. apríl 2021 od 18:00

Tím študentov: Paulusová Nikola, Bc., Poušek Jiří, Bc., Charuzová Květa, Bc.
Garant: Ing. Klasová Kristýna, Ph.D.
Expert: Ing. Adam Baroš

LINK PRE PRIPOJENIE TU (MS Teams)


6. Potenciál deponií stavebních sutí pro využití v oboru

Termín: 21. apríla 2021 od 19:30

Tím študentov: Neumann Jakub, Bc., Czelisová Tereza, Bc., Zhurauskaya Nastassia, Bc.
Garant: Ing. Pavel Borusík, Ph.D.

LINK PRE PRIPOJENIE TU (MS Teams)


Na odborné setkání se těší doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., garant předmětu

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up