Vychádza nový Arboristický štandard 5 – Rez krov

Štandard sa týka rezu krov, ktoré nemajú produkčné funkcie.

Štandard „Rez krov“ definuje typ a techniku rezov realizovaných prevažne na kroch rastúcich mimo lesa s cieľom predĺžiť ich životnosť, udržať estetické a ekologické funkcie a prevádzkovú bezpečnosť. Rez krov je odborná činnosť, ktorá by mala byť vykonaná kvalifikovane na základe poznania biologických vlastností drevín. S rezom sú spojené zásahy do integrity jedinca, ktoré môžu mať vplyv na ďalší rast, vývin, ako aj funkcie a dĺžku života.

Štandard si môžete stiahnuť z databázy slpk alebo priamo ako pdf dokument na TOMTO LINKU.

Spolu s ostatnými arboristickými štandardmi ho nájdete aj tu na našom webe v sekcii NA STIAHNUTIE.

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up