Správna rada SZKT

predsedkyňa SR: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
tel.: +421 907 223 810   
e-mail: bihunova.maria@gmail.com

podpredseda SR: Ing. Štefan Lančarič, PhD.
tel.: 0902 244 610   
e-mail: stevo.lancaric@gmail.com

členovia SR:
Ing. Zoltán Balko | 0905 520 550 | balko.zoltan@gmail.com    
Ing. Denisa Lukáčová | 0918 903 334 | denilukac@gmail.com
Ing. Peter Gondár | 0907 148 668 | gondar@landscape.sk
Ing. Martin Halmo | 0911 744 714 | martin@prorain.sk
Ing. Miriam Húšťavová | 0907 837 084 | hustavova.miriam@gmail.com
Ing. Martin Kolník | 0908 166 522 | kolnik.veles@gmail.com
Ing. Alica Beňová | 0908 121 072 | alica.benova@uniag.sk

Prihláste svoje dielo do súťaže Záhrada, park a detail roka 2024

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up