Správna rada SZKT

predseda SR: Ing. Zoltán Balko    
adresa: Tríbečská 1,  949 01 Nitra
tel.: +421 905 520 550   
e-mail: balko.zoltan@gmail.com

člen SR: Ing. Alica Beňová   
adresa: J. Jesenského 39/A, 934 01 Levice
tel.: +421 908 121 072
e-mail: alica.stein@gmail.com
   
člen SR: Ing. Mária Bihuňová   
adresa: Na Hôrke 10, 949 01 Nitra   
tel.: 037/6415425   
mobil: +421 907 223 810   
e-mail: bihunova.maria@gmail.com   
   
člen SR: Ing. Gabriel Izsák   
adresa: Gaštanový rad č.14, 929 01 Dunajská Streda   
tel.: 0903414367   
e-mail: izsak@sopsr.sk   
   
člen SR: Ing. Štefan Lančarič   
adresa: Partizánska 5, 949 01 Nitra   
mobil: +421 902 244 610   
e-mail: stevo.lancaric@gmail.com   

člen SR: Ing. Libuše Murínová   
adresa: ul. SNP č.334/20, 962 31 Sliač
mobil: +421 905 398 073
e-mail: murinovalibuse@gmail.com
   
člen SR: Ing. Mária Parráková   
adresa : Kyjevská 23/48,  934 05 Levice   
tel.: + 421 908 655 259   
e-mail: parrak.maria@gmail.com 

Pozrite si víťazné diela súťaže Záhrada park detail roka 2023

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up