Stanovisko k návrhu na vyradenie SOŠ záhradníckej v Piešťanoch zo siete škôl

So znepokojením sme sa na základe medializovaných informácií dozvedeli o návrhu na vyradenie Strednej odbornej záhradníckej školy v Piešťanoch zo siete škôl a zániku tradičnej základne záhradníckej profesie na Slovensku.

Stanovisko k návrhu na vyradenie SOŠ záhradníckej v Piešťanoch zo siete škôl

Informácia je o to prekvapivejšia, že problematika zmeny klímy a hľadanie možností jej zmiernenia je prvoradou úlohou štátu, samospráv a všetkých dotknutých subjektov ako nevyhnutnosť pre udržanie kvality prírody a krajiny pre ďalší život.

Práve profesia záhradníka je tomto procese kľúčová a na Slovensku dlhodobo nedostatková. Preto zrušenie strednej záhradníckej školy je
nepochopiteľné a kontraproduktívne. Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu ako profesné občianske združenie združujúce odborníkov z oblasti tvorby a ochrany zelene, životného prostredia a záhradnej a krajinnej architektúry zaujíma nasledovné stanovisko:

Stanovisko SZKT k k návrhu na vyradenie SOŠ záhradníckej v Piešťanoch zo siete škôl.pdf

Diskusia k článku: "Stanovisko k návrhu na vyradenie SOŠ záhradníckej v Piešťanoch zo siete škôl"

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up