Informácie

SZKT

Blahoželáme k jubileu

Milí kolegovia, priatelia, sympatizanti SZKT, dovoľujeme si upriamiť…

SZKT

Zasadnutia správnej rady SZKT

Tak, ako aj mnohé iné činnosti, presunuli sa…

SZKT

Stanovisko k návrhu na vyradenie SOŠ záhradníckej v Piešťanoch zo siete škôl

So znepokojením sme sa na základe medializovaných informácií…