Trvalky

Kolegyne, kolegovia, niektorí z Vás sa prihlásili na Trvalkový kurz, ktorý sa konal/mal konať v termínoch 6., 20. a 21. marca 2020. Bohužiaľ, druhá a tretia časť kurzu sa už nemohla v plánovaných termínoch uskutočniť...

Trvalky

Netrúfame si teraz predpovedať kedy, ale pevne veríme, že  podľa aktuálnej situácie sa podarí kurz ešte tomto roku dokončiť, rovnako ako zrealizovať ďalšie semináre, ktoré sme pre Vás pripravovali.

Zatiaľ  Vám prinášame aspoň niekoľko tipov  pre inšpiráciu a poučenie – čítanie na tému „Trvalky“:

Pokusné trvalkové záhony v Dendrologické zahradě Průhonice, Druhové složení jednotlivých záhonů – Adam Baroš

Podrostové trvalkové záhony – Extenzivní bylinné výsadby pro stinná a polostinná stanoviště – certifikovaná metodika – Adam Baroš, Ivana Barošová, Renata Pešičková

Doporučený sortiment záhonových peren

Metodika pro výběr vhodných druhů dřevin a bylin pro venkovská sídla – certifikovaná metodika – kolektív autorov

Trvalkové záhony s autoregulací – Adam Baroš

Podrosty a jejich udržitelnost – Ondřej Fous

Kvalita a trvalkový záhon – Ondřej Fous

Výběr a použití rostlinného sortimentu pro díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republikyTiatiana Kuťková, Jiří Uher, 2017

Tohto roku uplynulo 130 rokov od narodenia Karla Čapka.  Na jeseň 2016 sa začala oprava dvojdomu v Prahe , kde spisovateľ býval so svojim bratom Josefom a jeho rodinou. Dom by sa mal predstaviť v podobe z obdobia  druhej polovice 30. rokov minulého storočia, t. j. z doby v ktorej Karel Čapek vo vile žil. Úpravou prechádza tiež slávna záhrada…

Rozhovor s Ondřejem Fousem o obnove záhrady Karla Čapka – Respekt, 2020
Zahrada Karla Čapka – Novinky.cz, 2014

A ešte pridávame tipy na  dobré knihy o trvalkách:

Smíšené trvalkové výsadby – Adam Baroš, Jiří Martinek, 2018
Květiny pro suché zahrady – Petr Hanzelka, 2018
Kompozície bylín v záhradno-architektonickej tvorbe – Dagmar Hillová, 2018

Dobré čítane a buďte zdraví, priatelia !

Diskusia k článku: "Trvalky"

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up