Členský príspevok

Členský príspevok bol schválený v zmysle stanov spoločnosti Valným zhromaždením
konaným dňa 18.5.2022. Výška členského príspevku na jeden kalendárny rok je od
roku 2023 pre jednotlivé kategórie členstva nasledovný:

 • Riadne členstvo
  1) súkromná osoba: 50 €
  2) právnická osoba a fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť: 100 €
  3) mestské a obecné úrady a mestské a obecné podniky a organizácie: 100 €

Pre riadne členstvo v kategórii 2) a 3) platí zvýhodnené vložné na akcie SZKT pre dvoch členov
z organizácie, pre každú ďalšiu osobu platia výhody členstva pri úhrade doplatku 40€/osoba/rok. Výhody sú prenosné, nie sú viazané na konkrétne osoby.

 • Mimoriadne členstvo
  – ženy na MD, študenti, dôchodcovia: 20 €
  • Čestní členovia členský príspevok neplatia.

  Výhody členstva v SZKT:
  – pravidelná informovanosť o akciách SZKT
  – zľava až 30% z vložného na akcie SZKT

  Prihláška nového člena

  Prihláste svoje dielo do súťaže Záhrada, park a detail roka 2024

  Sledujte SZKT aj na facebooku

  Sledujte SZKT aj na facebooku

  Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

  arrow-up