Členský príspevok

Členský príspevok bol schválený v zmysle stanov spoločnosti Valným zhromaždením. Výška členského príspevku na jeden kalendárny rok je pre jednotlivé kategórie členstva nasledovný:

 • Riadne členstvo
  – súkromná osoba: 35 €
  – právnická osoba a fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť: 70 €
 • Mimoriadne členstvo
  – ženy na MD, študenti, dôchodcovia: 16,60 €
 • Zvýhodnené členstvo
  – mestské a obecné úrady: 33,19 €
 • Čestní členovia členský príspevok neplatia.

Pozrite si fotografie z rôznych podujatí organizovaných SZKT.

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up