Členský príspevok

Členský príspevok bol schválený v zmysle stanov spoločnosti Valným zhromaždením
konaným dňa 18.5.2022. Výška členského príspevku na jeden kalendárny rok je od
roku 2023 pre jednotlivé kategórie členstva nasledovný:

 • Riadne členstvo
  1) súkromná osoba: 50 €
  2) právnická osoba a fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť: 100 €
  3) mestské a obecné úrady a mestské a obecné podniky a organizácie: 100 €

Pre riadne členstvo v kategórii 2) a 3) platí zvýhodnené vložné na akcie SZKT pre dvoch členov
z organizácie, pre každú ďalšiu osobu platia výhody členstva pri úhrade doplatku 40€/osoba/rok. Výhody sú prenosné, nie sú viazané na konkrétne osoby.

 • Mimoriadne členstvo
  – ženy na MD, študenti, dôchodcovia: 20 €
  • Čestní členovia členský príspevok neplatia.

  Výhody členstva v SZKT:
  – pravidelná informovanosť o akciách SZKT
  – zľava až 30% z vložného na akcie SZKT

  Prihláška nového člena

  Pozrite si víťazné diela súťaže Záhrada park detail roka 2023

  Sledujte SZKT aj na facebooku

  Sledujte SZKT aj na facebooku

  Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

  arrow-up