Správa mestskej zelene

Poslaním sekcie je združovanie a vzdelávanie záujemcov o správu verejnej zelene. Úlohou je posilnenie vzájomnej komunikácie a výmena skúseností, obhajovanie záujmov správcov zelene – praktických činností ako aj legislatívy.

Sekcia vznikla 01.02. 2020. V súčasnosti sú vyvíjané aktivity na obnovu a zintenzívnenie činnosti tejto sekcie.

O sekcii

Hlavné ciele sekcie:

 • obhajovať spoločné aj špecifické záujmy správcov zelene
 • zvyšovať odbornú úroveň správcov mestskej zelene
 • presadzovať odbornú správu zelene v obciach
 • výmena skúseností a vzájomná komunikácia
 • vzdelávanie pracovníkov správy zelene
 • presadzovanie záujmov odboru pri tvorbe právnych a technických noriem
 • posilňovanie postavenia správcov zelene v štruktúre samosprávy

Úlohy sekcie:

 • zabezpečovať činnosti a služby podľa potrieb a záujmov členov – činnosti informačné, poradenské, vzdelávacie, propagačné a iné.
 • poskytovať vzdelávacie služby formou usporiadania kongresov, seminárov, školení, exkurzií a i.
 • podporovať odborné vzdelávanie zamestnancov firiem vykonávajúcich práce na verenej zeleni prostredníctvom školení a praktických kurzov
 • vytvoriť informačný systém za účelom zlepšenia komunikácie – SZKT – sekcia – správcovia mestskej zelene v mestách a obciach
 • zabezpečiť členom sekcie aktuálne informácie v oblasti nových technológií, materiálov, systémov, legislatívy, cenotvorby, noriem, štandardov a pod.

Prečo sa stať členom SZKT sekcie Správa mestskej zelene ?

 • Aby som sa mal s kým poradiť
 • Aby som vzdelával seba a svojich spolupracovníkov
 • Aby som poznal nové trendy a technológie 
 • Aby som posilnil svoje postavenie   v štruktúre samosprávy 
 • Aby som poznal kolegov z iných miest a obcí, s ktorými môžem zdieľať problémy a mám možnosť vymieňať si skúsenosti

Chcete sa zapojiť do činnosti sekcie ?

Ak ste členmi SZKT, stačí sa prihlásiť prostredníctvom e-mailu kancelaria@skzt.sk, že máte o členstvo
v sekcii záujem. Ak nie ste členmi SZKT, prihláste sa za člena SZKT vyplnením prihlášky (prihlášku nájdete NA TOMTO LINKU), ktorú zašlite e-mailom na adresu kancelárie a doplňte poznámku, že máte záujem o členstvo v sekcii. Členstvo v sekcii nie je spoplatnené ďalším navýšením členského príspevku.


Členovia rady sekcie Správa mestskej zelene

Podporte SZKT dvomi percentami vašich daní

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up