Správa mestskej zelene

Poslaním sekcie je združovanie a vzdelávanie záujemcov o správu verejnej zelene. Úlohou je posilnenie vzájomnej komunikácie a výmena skúseností, obhajovanie záujmov správcov zelene – praktických činností ako aj legislatívy.

Sekcia vznikla 01.02. 2020. V súčasnosti sú vyvíjané aktivity na obnovu a zintenzívnenie činnosti tejto sekcie.

Darujte 2% z Vašich daní na podporu aktivít SZKT.

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up