Správa mestskej zelene

Poslaním sekcie je združovanie a vzdelávanie záujemcov o správu verejnej zelene. Úlohou je posilnenie vzájomnej komunikácie a výmena skúseností, obhajovanie záujmov správcov zelene – praktických činností ako aj legislatívy.

Sekcia vznikla 01.02. 2020. V súčasnosti sú vyvíjané aktivity na obnovu a zintenzívnenie činnosti tejto sekcie.

O sekcii

Hlavné ciele sekcie:

 • obhajovať spoločné aj špecifické záujmy správcov zelene
 • zvyšovať odbornú úroveň správcov mestskej zelene
 • presadzovať odbornú správu zelene v obciach
 • výmena skúseností a vzájomná komunikácia
 • vzdelávanie pracovníkov správy zelene
 • presadzovanie záujmov odboru pri tvorbe právnych a technických noriem
 • posilňovanie postavenia správcov zelene v štruktúre samosprávy

Úlohy sekcie:

 • zabezpečovať činnosti a služby podľa potrieb a záujmov členov – činnosti informačné, poradenské, vzdelávacie, propagačné a iné.
 • poskytovať vzdelávacie služby formou usporiadania kongresov, seminárov, školení, exkurzií a i.
 • podporovať odborné vzdelávanie zamestnancov firiem vykonávajúcich práce na verenej zeleni prostredníctvom školení a praktických kurzov
 • vytvoriť informačný systém za účelom zlepšenia komunikácie – SZKT – sekcia – správcovia mestskej zelene v mestách a obciach
 • zabezpečiť členom sekcie aktuálne informácie v oblasti nových technológií, materiálov, systémov, legislatívy, cenotvorby, noriem, štandardov a pod.

Prečo sa stať členom SZKT sekcie Správa mestskej zelene ?

 • Aby som sa mal s kým poradiť
 • Aby som vzdelával seba a svojich spolupracovníkov
 • Aby som poznal nové trendy a technológie 
 • Aby som posilnil svoje postavenie   v štruktúre samosprávy 
 • Aby som poznal kolegov z iných miest a obcí, s ktorými môžem zdieľať problémy a mám možnosť vymieňať si skúsenosti

Chcete sa zapojiť do činnosti sekcie ?

Ak ste členmi SZKT, stačí sa prihlásiť prostredníctvom e-mailu kancelaria@skzt.sk, že máte o členstvo
v sekcii záujem. Ak nie ste členmi SZKT, prihláste sa za člena SZKT vyplnením prihlášky (prihlášku nájdete NA TOMTO LINKU), ktorú zašlite e-mailom na adresu kancelárie a doplňte poznámku, že máte záujem o členstvo v sekcii. Členstvo v sekcii nie je spoplatnené ďalším navýšením členského príspevku.


Členovia rady sekcie Správa mestskej zelene

Prihláste do 30.júna svoje dielo do súťaže Záhrada, park a detail roka 2024.

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up