Záhradníci

V rámci SZKT od roku 2012 funguje sekcia Realizácia a údržba zelene. Myšlienkou jej založenia bolo zjednotenie odborníkov z oblasti zakladania a údržby zelene za účelom vzdelávania, výmeny názorov a presadzovania svojich záujmov. Prax po niekoľkých rokoch ukázala, že zameraním sa iba na užšiu skupinu realizátorov sa sekcia RaUZ ďalej nerozvíja. Členmi sekčného výboru boli kolegovia, ktorí sa aktívne zapojili a stále sa zapájajú do diania v záhradníckej obci. Situácia v ich profesii im nie je ľahostajná. Nie je preto náhodu, že časť z nich teraz stojí za iniciatívou založenia, vlastne pretransformovania sa sekcie Realizácia a údržba zelene na sekciu Záhradníci.

Žijeme v období, ktoré je pre väčšinu z nás náročnejšie, než sme si sprvu mysleli. Vládne opatrenia a zatvorenie plne zásobených záhradníctiev začiatkom jari vyvolalo potrebu spojiť sa. Ozvať sa silou viacerých hlasov.

Skupina ôsmych kolegov, ktorí sa najviac podieľali na jarnej akcii otvorenia záhradníckych prevádzok, zostala v užšom kontakte celú sezónu. Vzájomne sa podporovali a s predstihom riešili stratégiu ďalšieho fungovania. Ich aktivita vyústila do potreby založenia spoločnej platformy – sekcie Záhradníci ako jednej z profesijných zložiek SZKT.

Väčšina iniciátorov vzniku novej sekcie sa pohybuje v širšom spektre našej profesie. Mnohí sú predajcovia a zároveň aj realizátori, vykonávajú údržbu zelene, realizujú závlahy či vodné prvky, strešné záhrady a pod. Sekcia Záhradníci nemá reprezentovať iba producentov či obchodníkov, ale chce touto cestou osloviť aj všetkých Vás záhradníkov, závlahárov, jazierkárov,…. všetkých, ktorí sa cítia byť spojení profesiou záhradníci.

Členmi prípravného sekčného výboru sú:

  • Ing. Milan Beulterhauser
  • Ing. Rastislav Feriančík
  • Ing. Andrej Gajarský
  • Ing. Martin Halmo
  • Ing. Miroslav Horváth
  • Ing. Soňa Lipecká
  • Ing. Marián Krnáč
  • Tomáš Takács

Silu každého občianskeho či profesijného združenia určujú nielen nápady, vízie a konkrétne aktivity, ale aj počet ľudí, ktorí jej obsah zdieľajú a aktívne ho podporujú. Výrazným prejavom podpory je aj členstvo v organizácii. Preto Vás, milí kolegovia a sympatizanti, vyzývame – staňte sa členmi SZKT a jej sekcie Záhradníci. Posilnite svojím členstvom pozíciu SZKT, ktorá reprezentuje a propaguje náš profesijný odbor smerom k širokej verejnosti. Prihlásiť sa môžete odoslaním prihlášky nového člena na e-mailovu adresu: kancelaria@szkt.sk.

Za Vaše pripomienky, podnety a podporu sme veľmi vďační a veríme, že spolu sa nám podarí rozbehnúť činnosť sekcie.

#Slovenskí záhradníci

Prvou aktivitou Sekcie Záhradníci je iniciatíva – #Slovenskí záhradníci,  ktorá vznikla ako ohlas na dnešnú dobu. Máme za sebou mimoriadny rok 2020. Bol náročný, no zároveň sme aj pre pandémiu a lockdown zaznamenali vysoký záujem ľudí o zveľadenie svojho domova, záhrady či balkóna. Radi by sme aj počas tohtoročnej jari podporili náš sektor.

Cieľom iniciatívy je prostredníctvom mediálnej kampane zviditeľniť regionálnych dodávateľov a miestne záhradné centrá, slovenských pestovateľov a výrobcov, ktorí produkujú a dodávajú na trh rastliny ako aj  ďalší záhradnícky tovar ako substráty, kôry, hnojivá, črepníky, náradie, svietidlá, prírodný kameň a pod. Vyzdvihnúť výhody nákupu u nás verzus v nadregionálnych hobby reťazcoch. Kampaň nie je cielená na konkrétne prevádzky, ale na všetky regionálne záhradníctva – záhradné centrá.

Reklamnú kampaň spúšťame v celoslovenských aj lokálnych médiách od 1. marca 2021. Prebehne v tlači, podcastoch denníkov aj v online priestore prostredníctvom webovej stránky www.slovenskizahradnici.sk. Na nej nájdu zákazníci prehľadný zoznam a mapu do kampane zapojených a overených slovenských záhradných centier. Svoje najbližšie záhradníctvo tak zákazníci nájdu rýchlo a jednoducho.

Ako sa môžete zapojiť do iniciatívy #slovenskizahradnici? Viac informácii nájdete NA TOMTO LINKU.

Prihláste do 30.júna svoje dielo do súťaže Záhrada, park a detail roka 2024.

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up