Pozrite si program pripravený pre konferenciu Záhradnícke fórum 2022 + ONLINE PRIHLASOVANIE

Termín: 18. – 19. máj 2022 (streda, štvrtok) od 9:00

Miesto: Mestský úrad v Nitre, Nitrianska synagóga

Program:

Streda 18. mája 2022, Mestský úrad Nitra

8:00 – 9:00 | Prezencia účastníkov

9:00 – 9:30 | Otvorenie konferencie

9:30 – 10:00 | Obytný súbor Urban Residence, Bratislava | Ing. Ján Augustín, Ateliér Divo s.r.o

10:00 – 10:30 | Modrozelený Park Okružní, Prostějov | Ing. Radek Pavlačka , ZAHRADA Olomouc s.r.o.

10:30 – 11:00 | Autobusová stanica Mlynské Nivy – krajinárske úpravy | Ing. Peter Pasečný, 2ka s.r.o

11:00 – 11:30 | Prestávka na kávu a občerstvenie

11:30 – 12:00 | Park roka 2020 – Park Ľ. Štúra v Žiline | Ing. Blanka Malá

12:00 – 12:30 | Záhrada roka 2020 – Záhrada vo Friedrichshofe | Ing. Andrea Prievalská, zelenydesign s.r.o.

12:30 – 13:00 | Client handling v záhradno-realizačnej praxi | Ing. Miroslav Javor, Ph.D., Javorovci s.r.o.

13:15 – 14:00 | Prestávka na obed

14:00 – 14:10 | Firemné prezentácie, prednáška hlavného partnera

14:10 – 14:40 | Ako sa darí stromom v Brne? | Ing. Alexandra Koutná, Ing. Tomáš Trnka, Veřejná zeleň města Brna

14:40 – 15:20 | Informácie k rastlinným pasom | Ing. Stanislav Barok
Aktuálne výnimky zo zákazov dovozov vysoko rizikových rastlín | Ing. Ivana Kurhajcová Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

15:20 – 15:30 | Iniciatíva Slovenskí záhradníci | Andrej Gajarský

15:30 – 17:00 | Valné zhromaždenie členov SZKT


Spoločenský večer, Nitrianska synagóga

18:00 – 19:00 | Večera

19:00 – 20:00 | Indické inšpirácie – Park Sunder Nursery, prechádzka po štáte Kerala | Ing. Zoltán Balko

20:00 – 23:00 | Tombola, degustácia vín, hudobná produkcia


Štvrtok 19. mája 2022, Mestský úrad Nitra

9:00 | Otvorenie 2. dňa konferencie

9:00 – 9:30 | Líniové vegetačné prvky v poľnohospodárskej krajine v rámci intervencie, ktorá prispieva k naplneniu špecifických cieľov Spoločnej poľnohospodárskej politiky – klíma a biodiverzita | Ing. Eva Pekárová, MBA, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

9:30 – 10:00 | Návrat dlhovekých ovocných stromov do sídiel a poľnohospodárskej krajiny | Ing. Ľudovít Vašš

10:00 – 10:30 | Biologická ochrana okrasných rastlín | Ing. Ján Tancík, Ecophyta s.r.o.

10:30 – 10:50 | Prestávka na kávu a občerstvenie

10:50 – 11:20 | Zakladacie rezy mladých stromov a princípy povýsadbovej starostlivosti | Ing. Stanislav Flek, Arboeko s.r.o.

11:20 – 11:50 | Hodnotenie stability drevín vo verejnej zeleni | Mgr. Marek Kobza, PhD., Ing. Radovan Ostrovský, PhD., Ústav ekológie lesa SAV

11:50 – 12:00 | Diskusia a ukončenie konferencie


Organizačné informácie:

  • Prihláška: na akciu sa môžete prihlásiť najneskôr do 12. 5. 2022 prostredníctvom online prihlasovania NA TOMTO LINKU.
  • Počet účastníkov je obmedzený, prihláste sa čo najskôr.
  • Účastnícky poplatok: 55,-€ pre členov SZKT (platí aj pre členov českej SZKT), 75,-€ pre nečlenov, 35,-€ pre študentov V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie, občerstvenie počas prestávok oboch dní konferencie, 1x obed a 1x večera, sprievodný a spoločenský večerný program s živou hudbou a degustáciou vín. Úhrada poplatku sa uskutoční na základe faktúry, ktorá bude prihláseným účastníkom zaslaná mailom.
  • Parkovanie: parkovanie pri mestskom úrade vzhľadom na obmedzenú kapacitu parkoviska nie je možné. Využite niektorú z možností parkovania v blízkom okolí, napr. parkovanie v OC Mlyny.

Pre bližšie informácie sledujte náš web a Facebook, prípadne nás neváhajte kontaktovať na kancelaria@szkt.sk alebo na čísle +421 905 398 073


Tešíme sa na vás!


Hlavní partneri:
Partneri:
Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up