Program konferencie Záhradnícke fórum 2024 + ONLINE PRIHLASOVANIE

Termín: 14. – 15. február 2024 (streda, štvrtok) od 9:00

Miesto: aula SPU v Nitre, Nitrianska synagóga

Program:

Streda 14. február 2024, aula SPU v Nitre

8:00 – 9:00 | Prezencia účastníkov

9:00 – 9:15 | Otvorenie konferencie | Ing. Zoltán Balko – predseda Správnej rady SZKT, doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.- rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity

9:30 – 10:10 | Park roka – Galvani Home | Ing. Magdalena Horňáková, ATELIER DUMA LIVING GARDENS, s.r.o.

9:45 – 10:15 | Záhrada roka 2023 – Pravouhlá záhrada v Stupave | Ing. Marian Kurek, Kreatívne záhrady s.r.o.

10:15 – 10:45 | Detail roka 2023 – Pamätník Gustava Swenssona | Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD., Servare et Manere, o.z.

10:45 – 11:00 | Informácia Výboru pre krajinnú architektúru SKA | Ing. Michal Marcinov,  člen predstavenstva SKA, predseda Výboru pre krajinnú architektúru

11:00 – 11:30 | Prestávka na kávu a občerstvenie

11:30 – 12:10 | Park Zdeňka Kopala v Litomyšli – příklad spolupráce města s krajinářským architektem vedoucí k na míru šitému originálnímu řešení | Ing. Eva Wagnerová, ČR

12:10 – 12:50 | Revitalizácia parkového námestia s trhoviskom Vlčany | doc. Ing. Attila Tóth, PhD., Ing. Tomáš Pavelka

12:50 – 13:00 | Kreatívne centrum SPU v Nitre – priestor pre udržateľné inovatívne riešenia | Ing. Barbora Čakovská, PhD., Riaditeľka Kancelárie vnútorného systému zabezpečovania kvality

13:00 – 14:00 | Prestávka na obed

14:00 – 14:40 | Mlatové cesty a povrchy | Ing. Jiří Slepička, Zahradní architektura Tábor, s.r.o., ČR

14:40 – 15:20 | Biouhel v teorii a praxi pro projektanty i realizátory | Ing. Vilém Řiháček, Cirkus C, ČR

15:30 – 17:00 | Valné zhromaždenie SZKT


Spoločenský večer, Nitrianska synagóga

18:00 – 23:30 | PROGRAM:

Oslava 30. výročia založenia SZKT

+ večera, tombola, degustácia vín, hudobná produkcia – Dominika Titková & Friends


Štvrtok 15. február 2024, aula SPU v Nitre

9:00 | Otvorenie druhého dňa konferencie

9:00 – 9:40 | Keď má záhradník v rukách dielo architekta | Ing. Marcel Raček, PhD., Ústav krajinnej architektúry FZKI SPU Nitra

9:40 – 10:20 | Keď sa krása spojí s úžitkom | Ing. Jana Bieliková, BIELIKOVA s.r.o.

10:20 – 11:00 | Prezentácie firiem

11:00 – 11:30 | Aktuálne informácie z oblasti zdravia rastlín | Ing. Ivana Kurhajcová, ÚKSUP Bratislava

11:30 – 12:00 | Prestávka na kávu a občerstvenie

12:00 – 11:30 | Využitie ovocných drevín pri obnove alejí v krajine | Ing. Ľudovít Vašš

11:30 – 12:00 | Možnosti a limity tlumení expanzivního nárůstu jmelí bílého | Ing. Jiří Rozsypálek, Ústav ochrany lesů a myslivosti, LDF MENDELU Brno

12:30 – 13:10 | Výsadba stromov a ochranné pásma podľa zákona o energetike | Ing. Lukáš Skurka, Západoslovenská distribučná, a.s.

13:10 – 13:50 | Základná údržba zanedbaných drevinových a trávnatých porastov v historických parkoch chránených podľa zákona o ochrane prírody a zákona o pamiatkovej starostlivosti | Matej Štefunko, Tree Care s.r.o.

13:50 – 14:20 | Charitatívny projekt Revitalizácia areálu Domova sociálnych služieb Hrabiny | Ing. Martin Halmo, Sekcia Záhradníci

14:20 – 14:30 | Záverečné zhrnutie, činnosť SZKT, diskusia, poďakovanie partnerom, prednášajúcim, účastníkom, organizátorom, ukončenie konferencie | Ing. Zoltán Balko, predseda SR SZKT


Organizačné informácie:

  • Prihláška: na akciu sa môžete prihlásiť najneskôr do 8.2.2024 prostredníctvom online prihlasovania NA TOMTO LINKU.
  • Počet účastníkov je obmedzený, prihláste sa čo najskôr.
  • Účastnícky poplatok: 65€ pre členov SZKT (platí aj pre členov českej SZKT), 85€ pre nečlenov, 30€ pre študentov a 40€ pre pedagogických pracovníkov SPU. V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie, občerstvenie počas prestávok oboch dní konferencie, 1x obed a 1x večera, sprievodný a spoločenský večerný program s živou hudbou a degustáciou vín. Úhrada poplatku sa uskutoční na základe faktúry, ktorá bude prihláseným účastníkom zaslaná mailom.
  • Storno podmienky: v prípade zrušenia účasti 24 hodín a menej pred zahájením akcie alebo neúčasti bez oznámenia o zrušení účasti bude účtovaný storno poplatok 100% z ceny. Neúčasť je potrebné oznámiť e-mailom na adresu kancelárie, rozhodujúci je dátum a čas prijatia oznámenia o zrušení účasti. Účastník za seba môže vyslať náhradníka.
  • Parkovanie: Využite prosím niektorú z možností parkovania v blízkom okolí, napr. parkovanie v OC Mlyny alebo v OC CENTRO Nitra.

Pre bližšie informácie sledujte náš web a Facebook, prípadne nás neváhajte kontaktovať na kancelaria@szkt.sk alebo na čísle +421 905 398 073

Tešíme sa na vás!


Podujatie je zaradené do Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov s počtom kreditov 10 (B).


Hlavní partneri:
Partneri:
Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up