Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vás pozýva na seminár Biouhoľ a zeleň – biouhoľ v teórii a praxi pre projektantov i realizátorov

Termín: 19. marec 2024 (utorok)

Miesto: Nitra (konkrétne miesto bude upresnené neskôr podľa počtu prihlásených účastníkov)

Prednášajúci:
Ing. Vilém Řiháček – vyštudovaný krajinný inžinier na MENDELU v Brně, projektant vodných stavieb a stavieb krajinného inžinierstva zo špecializáciou na protieroznů ochranu a ochranu pred povodňami, člen ČKAIT. Spoluzaložil Cirkus C (Biouhlírna, s.r.o.), ktorý sa špecializuje na výrobu, výskum a praktické aplikácie biouhlu. Cirkus C je součásťou medzinárodnej platformy V4 Biochar Platform.
Mgr. Tomáš Blaha – vyštudoval environmentálne štúdia a sociálnu antropológiu na FSS MUNI, profesne sa venuje záchrane a dosadbe starých vysokokmenných sadov a alejí v krajine Tišnovska. Pri tom sa venuje výrobe biouhlu z odpadní biomasy, jeho vlastnostiam v závislosti na použitom vstupnom materiáli a jeho aplikácii v poľnohospodárstve

Program:

 • základné pojmy, čo je a čo nie je biouhoľ 
 • vlastnosti biouhľa a jeho  správanie v rôznych prostrediach 
 • technológie výroby biouhľa  alebo nie je biouhoľ ako biouhoľ
 • použitie biouhľa vo výsadbách stromov
 • využitie v substrátoch pro trvalkové záhony 
 • štrukturálne substráty s biouhľom – zloženie, technické vlastnosti, najčastejšie chyby 
 • ďalšie využití biouhľa – zelené strechy a fasády, filtrácia uličných vôd …, 
 • diskusia, dotazy a výmena skúseností


Časový harmonogram:

 • 09:00 – 09:30 prezencia účastníkov
 • 09:30 – 12:30 I. prednáškový blok 
 • 12:30 – 13:30 prestávka na obed 
 • 13:30 – 15:30 II. prednáškový blok, diskusia


Téma biouhľa vyvoláva množstvo otázok, preto bude počas seminára venovaný veľký priestor na diskusiu. Každý účastník v rámci vložného dostane tlačenú publikáciu Biouhel: základní příručka.


Organizačné informácie:

Prihláška: na seminár sa môžete prihlásiť najneskôr do 12. marca 2024 prostredníctvom online prihlášky NA TOMTO LINKU. Počet účastníkov je obmedzený, prihláste sa čo najskôr.

Cena: pre členov SZKT: 48 €; pre nečlenov SZKT: 64 €; pre študentov: 30 €
V cene sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie, lektorné, tlačené výučbové materiály, občerstvenie počas prestávok. Obed si zabezpečuje každý účastník individuálne.

Bližšie informácie dostanú prihlásení účastníci cca 5 dní pred akciou, prípadne nás neváhajte kontaktovať na kancelaria@szkt.sk alebo na čísle +421 905 398 073

Tešíme sa na vás!

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up