TRNAVA PEŠO AJ NA BICYKLI – odborný seminár s komentovanými prehliadkami realizácií diel súčasnej krajinnej tvorby

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu a Mesto Trnava Vás pozývajú na odborný seminár spojený s komentovanými prehliadkami realizácií diel súčasnej krajinno-architektonickej tvorby pod názvom: TRNAVA pešo aj na bicykli.

Termín: 16. máj 2023 (utorok) od 8:30

Program:

8:30 – stretnutie na radnici s primátorom mesta JUDr. Petrom Bročkom
Prednáškový blok – vízie, projekty, realizácie, cyklomestá – Ing. arch. Ondrej Horváth,
Ing. arch. Peter Purdeš, Marcel Krajčo – poslanec MsZ

10:30 krátke zoznámenie s históriu mesta pod mestskou vežou na Trojičnom námestí , výstup na
mestskú vežu s nádhernou vyhliadkou na mesto a okolie – Trnava Tourism (OOCR)

11:30 – 12:30 individuálny obed

12:30 poobedňajší program:
Prvá skupina: pešia prechádzka – komentované prehliadky vybraných lokalít – rekonštrukcia
Ružového parku, rekonštrukcia lokality Zelený kríček, vybudovanie nového verejného
priestoru Agátka, zelená lávka
Druhá skupina: cykloprehliadka na elektrických aj normálnych bicykloch po nových cyklochodníkoch
s prehliadkami krajinno-architektonických realizácií

15:00 ukončenie akcie


Organizačné informácie:

  • Na podujatie sa môžete prihlásiť najneskôr do 10. mája 2023 vyplnením online prihlášky NA TOMTO LINKU.
  • Účastnícky poplatok: 25€ pre členov SZKT, 36€ pre nečlenov.

V cene sú zahrnuté nevyhnutné náklady na organizačné zabezpečenie. Obed si zabezpečuje každý účastník individuálne.

Bližšie informácie dostanú prihlásení účastníci cca 5 dní pred akciou, prípadne nás neváhajte kontaktovať na kancelaria@szkt.sk alebo na čísle +421 905 398 073Tešíme sa na vás!

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up