Zapojte sa do riadenia a života SZKT ako kandidáti do nadchádzajúcich volieb do orgánov spoločnosti

Vážené kolegyne a kolegovia, priatelia, členovia spoločnosti,

tradičným prvým a zároveň najväčším podujatím v roku 2024 bude Záhradnícke Fórum v dňoch 14. – 15. februára. v Nitre. Okrem bohatého a zaujímavého programu bude pre nás veľmi dôležitým bodom programu Valné zhromaždenie členskej základne spoločnosti.

V rámci dvojdňového programu bude Valné zhromaždenie prvý deň 14. 2. v stredu od 15:30 do 17:00. Okrem prednesených správ o činnosti, hospodárení a finančnej situácii bude najdôležitejším bodom voľba nových členov do orgánov spoločnosti vzhľadom k zavŕšeniu štvorročného volebného obdobia (správna rada a revízna komisia). Nové zloženie po zvolení bude pracovať nasledujúce 4 roky v zmysle stanov spoločnosti.

Zároveň je Valné zhromaždenie miestom, kde každý riadny člen spoločnosti má právo navrhovať a meniť ciele, program a pravidlá fungovania spoločnosti, ako i navrhovať vlastné predstavy a názory na jej chod. Ak spoločnosť má naďalej pokračovať vo svojej činnosti v prospech jej členov, musí odzrkadľovať súčasné požiadavky a názory jej členov. Vysoká odborná úroveň a spoločenský kredit formovaný 30 rokov existencie spoločnosti zaväzuje, ale nové trendy a rotácia aktívnych osôb v riadiacich orgánoch je nevyhnutná. Je to podmienka prosperovania a životaschopnosti každej spoločnosti.

Preto je ten správny čas zapojiť sa do života spoločnosti vyslovením svojich predstáv a názorov a diskutovať o nich. Rovnako je veľmi dôležité zapojiť sa aktívne do práce v spoločnosti. Nastávajúce voľby sú tým správnym a legitímnym spôsobom, ako je možné vlastným pričinením ovplyvniť spoločnosť ako celok. Kandidátna listina pre voľby je otvorená a konkurencia je prirodzená a zdravá.

Preto Vás milí kolegovia, prosím a vyzývam, neváhajte a prihláste sa na kandidátnu listinu do volieb. Je mnoho členov, ktorý majú dobré a osožné názory aj skúsenosti, je len na Vašom rozhodnutí prihlásiť sa a rozšíriť ponuku na volebnom lístku. Každý názor a skúsenosť môže pomôcť rozvíjať aktivity a činnosť spoločnosti. Vyzývam najmä mladších kolegov zapojte sa do orgánov spoločnosti a vhodne usmernite spoločnosť podľa Vašich predstáv, aby bola aktuálna a atraktívna aj pre Vás.

Milí priatelia, kolegovia, chcel by som Vás poprosiť a vyzvať na účasť na Valnom zhromaždení a na aktívne zapojenie sa do riadenia a života našej spoločnosti prostredníctvom nadchádzajúcich volieb na tomto zhromaždení. Treba si uvedomiť, že spoločnosť tvoria jej členovia a len na Vás, našich členoch závisí kvalita a budúcnosť spoločnosti. Máme byť na čo hrdí, preto využite túto možnosť a pomôžte aj Vy svojou aktívnou prácou posunúť spoločnosť zas o čosi vyššie, stojí to za to.

Zoltán Balko, predseda SR SZKT

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up