Prvé zasadnutie novej správnej rady SZKT

Dňa 12. marca 2024 sa na svojom prvom zasadnutí stretli členovia Správnej rady SZKT zvolenej na  valnom zhromaždení konanom 14. februára 2024.

Prvé zasadnutie novej správnej rady SZKT

Správna rada a Revízna komisie bude vo volebnom období 2024 -2027 pracovať v nasledovnom zložení

Správna rada SZKT:

Ing. Mária Bihuňová, PhD. – predsedkyňa správnej rady

Ing. Štefan Lančarič, PhD. – podpredseda právnej rady

Členovia správnej rady SZKT:

Ing. Zoltán Balko
Ing. Alica Beňová
Ing. Peter Gondár
Ing. Martin Halmo
Ing. Miriam Húšťavová
Ing. Martin Kolník
Ing. Denisa Lukáčová

Revízna komisia bude pôsobiť v zložení: 

Ing. Marian Kurek
Ing. Zuzana Pšenáková, PhD.
Ing. Eva Uherová

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up