V Piešťanoch sa uskutočnilo pracovné stretnutie členov sekcie SZKT Správa mestskej zelene

Dňa 9. júna 2022 sa v podniku Služby mesta Piešťany uskutočnilo stretnutie zástupcov členských miest a mestských podnikov, ktorí vyjadrili záujem o prácu v sekcii SZKT Správa mestskej zelene (SMZ). Sekcia vznikla v roku 2000 a v súčasnosti sú vyvíjané aktivity na obnovu a zintenzívnenie činnosti tejto sekcie. Poslaním sekcie je združovanie a vzdelávanie záujemcov o správu verejnej zelene. Úlohou je posilnenie vzájomnej komunikácie a výmena skúseností, obhajovanie záujmov správcov zelene – praktických činností ako aj legislatívy.

Počas stretnutia boli diskutované problémy, ktoré prítomní najčastejšie riešia pre výkone svojej funkcie. Ing. Murínová informovala o aktivitách SZKT v oblasti správy zelene a plánovaných akciách cielených na správu zelene pro roky 2022 a 2023.

Najbližšie úlohy sekcie:

  • pripraviť a zorganizovať diskusné fórum k problematike správy, zakladania a starostlivosti o zeleň v našich mestách a obciach. Cieľom fóra bude definícia hlavných problémov správy zelene a spoločná diskusia nad možnosťami, ako ich je riešiť . Termín: začiatok roka 2023
  • nadviazať kontakt a spoluprácu so Združením organizácií a verejných prác
  • vytvoriť informačný systém za účelom zlepšenia komunikácie – SZKT – sekcia – správcovia mestskej zelene v mestách a obciach

Chcete sa zapojiť do činnosti sekcie ?

Ak ste členmi SZKT, stačí sa prihlásiť prostredníctvom e-mailu kancelaria@skzt.sk, že máte o členstvo
v sekcii záujem. Ak nie ste členmi SZKT, prihláste sa za člena SZKT vyplnením prihlášky (prihlášku nájdete NA TOMTO LINKU), ktorú zašlite e-mailom na adresu kancelárie a doplňte poznámku, že máte záujem o členstvo v sekcii. Členstvo v sekcii nie je spoplatnené ďalším navýšením členského príspevku.

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up