Záhrada, park, detail roka 2021

Prihlásenie diel

  • dielo do súťaže môže prihlásiť autor projektu, realizátor alebo investor
  • do súťaže je možné dielo aj nominovať, môže tak urobiť ktorýkoľvek člen SZKT, o účasti diela v súťaži rozhodne hodnotiaca komisia
  • súťažiť môžu diela, ktorých realizácia bola ukončená minimálne 1 rok pred prihlásením do súťaže a diela nie staršie ako 5 rokov od ukončenia realizácie.
  • jeden účastník môže do súťaže prihlásiť maximálne 1 dielo v každej kategórii, každý člen SZKT môže nominovať maximálne 1 dielo v každej kategórii.

DÔLEŽITÉ! Rozhodnutím Správnej rady SZKT sa predlžuje termín na podanie prihlášok do aktuálneho ročníka
súťaže Záhrada, park detail 2021 do 31. marca 2022.


Hodnotenie diel sa uskutoční v priebehu mesiacov máj – jún 2022 a vyhlásenie víťazov v septembri 2022.

Dokumenty

Prihláška – Záhrada roka 2021

Prihláška – Park roka 2021

Prihláška – Detail roka 2021

Nominačný list

Súťažné podmienky

Pozrite si fotografie z rôznych podujatí organizovaných SZKT.

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up