Záhrada, park, detail roka 2021

Prihlásenie diel

  • dielo do súťaže môže prihlásiť autor projektu, realizátor alebo investor
  • do súťaže je možné dielo aj nominovať, môže tak urobiť ktorýkoľvek člen SZKT, o účasti diela v súťaži rozhodne hodnotiaca komisia
  • súťažiť môžu diela, ktorých realizácia bola ukončená minimálne 1 rok pred prihlásením do súťaže a diela nie staršie ako 5 rokov od ukončenia realizácie.
  • jeden účastník môže do súťaže prihlásiť maximálne 1 dielo v každej kategórii, každý člen SZKT môže nominovať maximálne 1 dielo v každej kategórii.

DÔLEŽITÉ! Rozhodnutím Správnej rady SZKT sa predlžuje termín na podanie prihlášok do aktuálneho ročníka
súťaže Záhrada, park detail 2021 do 31. marca 2022.


Hodnotenie diel sa uskutoční v priebehu mesiacov máj – jún 2022 a vyhlásenie víťazov v septembri 2022.

Dokumenty

Prihláška – Záhrada roka 2021

Prihláška – Park roka 2021

Prihláška – Detail roka 2021

Nominačný list

Súťažné podmienky

Pozývame vás na konferenciu Záhradnícke fórum 2023

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up