Záhrada, park, detail roka 2021

Prihlásenie diel

  • dielo do súťaže môže prihlásiť autor projektu, realizátor alebo investor
  • do súťaže je možné dielo aj nominovať, môže tak urobiť ktorýkoľvek člen SZKT, o účasti diela v súťaži rozhodne hodnotiaca komisia
  • súťažiť môžu diela, ktorých realizácia bola ukončená minimálne 1 rok pred prihlásením do súťaže a diela nie staršie ako 5 rokov od ukončenia realizácie.
  • jeden účastník môže do súťaže prihlásiť maximálne 1 dielo v každej kategórii, každý člen SZKT môže nominovať maximálne 1 dielo v každej kategórii.

Termín uzávierky prihlášok je 31.augusta 2021.

Dokumenty

Prihláška – Záhrada roka 2021

Prihláška – Park roka 2021

Prihláška – Detail roka 2021

Nominačný list

Súťažné podmienky

Pomôžte svojimi pripomienkami zlepšiť súťaž Záhrada, Park a Detail roka

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up