Záhrada, park, detail roka 2021

Výsledky

V jednotlivých kategóriách súťaže Záhrada, park a detail roka 2021 boli porotou ocenené nasledovné diela:

Záhrada roka 2021

1. miesto:
Kaskádová záhrada v Šterusoch (Autori: Ing. Lenka Kajtárová, Samuel Navrátil | Realizácia: EDEN GARDENS s.r.o.)

2. miesto:
Záhrada v Barci (Autor: Ing. Miroslav Naď | Realizácia: tintin s.r.o., HORTUS VIRIDIS – záhradní architekti, s.r.o.)

3. miesto:
Záhrada v Rusovciach (Autori: Ing. Tatiana Mancová, Ing. Roman Šabík | Realizácia: atelier ekozahrady, s.r.o.)


Park roka 2021

1. miesto:
Revitalizácia vnútrobloku Jána Halašu, Trenčín (Autorky: Ing. Lucia Barteková , Ing. Ivana Kodajová | Realizácia: green project , s.r.o., TOP METAL, s.r.o. | Investor: mesto Trenčín)


Detail roka 2021

1. miesto:
Terasa rodinnej záhrady v Nitre (Autori: Ing. Richard Masár, Ing. Katarína Masárová | Realizácia: Juraj Guráň, landart s.r.o.)

2. miesto:
Terasa Business Center Wallenrod Bratislava (Autori: Ing. Andrea Prievalská, Ing. arch. Róbert Paál | Realizácia: NuGarden s.r.o. | Investor: ITB Perspective spol. s r. o.)

3. miesto:
Kvetinový parter pred aulou SPU v Nitre (Autorky: doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD., Ing. Viera Šajbidorová, PhD. | Realizácia: Botanická záhrada SPU v Nitre , študenti a pedagógovia FZKI SPU v  Nitre | Investor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)


Ďakujeme všetkým zúčastneným autorom a blahoželáme oceneným! Spolu s vami sa tešíme na ďalší ročník.

Prihláste do 30.júna svoje dielo do súťaže Záhrada, park a detail roka 2024.

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up